WiMAX Мрежи

Vaxert

Vaxert

Administrator
Staff member
Owner
Super User
Joined
Jan 9, 2018
Messages
813
Reaction score
2,233
Points
93
Location
Zimbabe
1. WiMAX (Worldwide I nteroperability for M icrowaveAcce ss) общи сведения
 

 • WiMAX е революционна технология за безжичен високоскоростен пренос на данни , глас и видео на големи разстояния (от работни станции и портативни компютри до мобилни телефони.) базирана на стандарта за пренос на данни IEEE 802.16 .
 • Името "WiMAX" е въведено от WiMAX през юни 2001 специално за-да приведе стандарта в съответствие и оперативна съвместимост.
 • Технологията WiMAX дава възможност да се изгради високоскоростна мрежа, която служи за предоставяне на разнообразни услуги като: достъп до интернет, фиксирана телефонна услуга, пренос на глас и данни, връзка между офиси, факс, градски и междуградски виртуални частни мрежи, видеоинформация, мултимедийни приложения и други. WiMAX услугите се считат за заместител на традиционните услуги, предоставяни чрез LAN, кабелни модеми,
  оптика или DSL технология.

2. Характеристика на WiMAX
 

 • WiMAX не е споделена структура всеки клиент на услуга има собствена, защитена и несподелена с друг клиент връзка към мрежата на доставчика.
 • WiMAX наподобява Wi Fi мрежа, но, за разлика от нея, покрива десетки километри , вместо стотици метри, като същевременно е тотално устойчив на всякакви метеорологични условия и смущения.
 • Друга нейна характеристика е симетричността на връзката и гарантирания капацитет , които позволяват ползването на разнообразие от комуникационни
  услуги едновременно, без това да влошава качеството на някоя от тях.
 • За осъществяването на връзката чрез WiMAX не е необходима пряка видимост каквато е наложителна за Wi Fi системите, т.е независимо от инфраструктурата
  на населеното място (наличието на високи сгради или дървета), технологията позволява непрекъсната и надеждна свързаност.3. Принцип на работа на WiMAX
 

 • Няма нужда от кабели до крайния клиент, за предоставяне на интернет достъп.
 • Предаването на данни се реализира чрез излъчване на безжичен сигнал по въздуха от една точка (централна базова станция), който достига до множество крайни точки (клиенти)
 • Потребителите приемат сигнала и получават услугите чрез външно или вътрешно устройство което се свързва към електрическото захранване, компютъра и телефона в офиса или дома
 • Със няколко базови станции може да се осигури цялостно покритие за изключително кратки срокове на територията на едно населено място.
 • WiMAX осигурява покритие на места, до които кабелите реално не могат да стигнат С крайно абонатно устройство потребителите получават високоскоростен интернет и телефон, които могат да ползват едновременно с гарантирано качество

4. Сравнителен анализ на спецификациите на 802.16
 

 80216

5. Физически и канален слой на 802.16
 

 • WiMAX обхваща първите два слоя на еталонния модел OSI и мрежата за достъп съдържа само два вида възли: базова станция (BS Base Station ) и абонатна станция SSSubscriber Station ).
 • Основната функция на BS е управлението на процедурите поразпределяне на общия ресурс между всички абонати (SS) и осигуряване на QoS.
 • Предаването на информацията е организирано на базата на фреймове с фиксирана продължителност, като се използват отделни подфреймове за посоките на предаваненагоре (ULUplink ) и надолу (DL Downlink ).
 • Надеждното управление на QoS се постига посредством MAC Medium Access Control ) архитектура, ориентирана към изграждане на връзки. В тази насока MAC слоят предлага разделянето на телеуслугите и съответните им трафични потоци в отделни класове (UGS, rtPS , ertPS , nrtPS , BE), които получават различен тип обслужване от страна на мрежата в зависимост от характерните им трафични особености.
 
Ето това ми трябва.

 
макстелеком имаха ... даже аз имам рутер такъв който сега не може да се позлва

 
макстелеком имаха ... даже аз имам рутер такъв който сега не може да се позлва
Може, може  ;)    лично аз съм настройвал  такъв  :D  

 
в други държави някъде  ползва ли се още ?! тука умря

 
Ако  говорим за рутера-им  не виждам причина да-не се ползва, 100%  по света все ще се намери някой със същият  User friendly рутер.

Това че дадена компания е фалирала  и  не предоставя услуга, не означава че оборудването не може да се ползва.  :)    
 Настройвал съм такъв рутер и клиента сие доволен ;)  

 
Last edited by a moderator:
1. WiMAX (Worldwide I nteroperability for M icrowaveAcce ss) общи сведения
 

 • WiMAX е революционна технология за безжичен високоскоростен пренос на данни , глас и видео на големи разстояния (от работни станции и портативни компютри до мобилни телефони.) базирана на стандарта за пренос на данни IEEE 802.16 .
 • Името "WiMAX" е въведено от WiMAX през юни 2001 специално за-да приведе стандарта в съответствие и оперативна съвместимост.
 • Технологията WiMAX дава възможност да се изгради високоскоростна мрежа, която служи за предоставяне на разнообразни услуги като: достъп до интернет, фиксирана телефонна услуга, пренос на глас и данни, връзка между офиси, факс, градски и междуградски виртуални частни мрежи, видеоинформация, мултимедийни приложения и други. WiMAX услугите се считат за заместител на традиционните услуги, предоставяни чрез LAN, кабелни модеми,
  оптика или DSL технология.

2. Характеристика на WiMAX
 

 • WiMAX не е споделена структура всеки клиент на услуга има собствена, защитена и несподелена с друг клиент връзка към мрежата на доставчика.
 • WiMAX наподобява Wi Fi мрежа, но, за разлика от нея, покрива десетки километри , вместо стотици метри, като същевременно е тотално устойчив на всякакви метеорологични условия и смущения.
 • Друга нейна характеристика е симетричността на връзката и гарантирания капацитет , които позволяват ползването на разнообразие от комуникационни
  услуги едновременно, без това да влошава качеството на някоя от тях.
 • За осъществяването на връзката чрез WiMAX не е необходима пряка видимост каквато е наложителна за Wi Fi системите, т.е независимо от инфраструктурата
  на населеното място (наличието на високи сгради или дървета), технологията позволява непрекъсната и надеждна свързаност.3. Принцип на работа на WiMAX
 

 • Няма нужда от кабели до крайния клиент, за предоставяне на интернет достъп.
 • Предаването на данни се реализира чрез излъчване на безжичен сигнал по въздуха от една точка (централна базова станция), който достига до множество крайни точки (клиенти)
 • Потребителите приемат сигнала и получават услугите чрез външно или вътрешно устройство което се свързва към електрическото захранване, компютъра и телефона в офиса или дома
 • Със няколко базови станции може да се осигури цялостно покритие за изключително кратки срокове на територията на едно населено място.
 • WiMAX осигурява покритие на места, до които кабелите реално не могат да стигнат С крайно абонатно устройство потребителите получават високоскоростен интернет и телефон, които могат да ползват едновременно с гарантирано качество

4. Сравнителен анализ на спецификациите на 802.16
 

Hidden Content

 • Give reaction to this post to see the hidden content.
5. Физически и канален слой на 802.16
 

 • WiMAX обхваща първите два слоя на еталонния модел OSI и мрежата за достъп съдържа само два вида възли: базова станция (BS Base Station ) и абонатна станция SSSubscriber Station ).
 • Основната функция на BS е управлението на процедурите поразпределяне на общия ресурс между всички абонати (SS) и осигуряване на QoS.
 • Предаването на информацията е организирано на базата на фреймове с фиксирана продължителност, като се използват отделни подфреймове за посоките на предаваненагоре (ULUplink ) и надолу (DL Downlink ).
 • Надеждното управление на QoS се постига посредством MAC Medium Access Control ) архитектура, ориентирана към изграждане на връзки. В тази насока MAC слоят предлага разделянето на телеуслугите и съответните им трафични потоци в отделни класове (UGS, rtPS , ertPS , nrtPS , BE), които получават различен тип обслужване от страна на мрежата в зависимост от характерните им трафични особености.
Благодаря.