Jump to content

Recommended Posts

 Структура на GSM мрежа
Глобалната система за мобилни комуникации GSM (Global system for mobile communication) се характеризира със спецификации и препоръки (квазистандарт) за отделни функционални единици на цялостната мобилна система и дефиниции на най-важните особености [6]. При проектиране на GSM са били поставени следните главни цели: - подпомагане мобилността на абоната и международния роуминг; - интеграция в цифровата мрежа с интеграция на услугите ISDN; - голям капацитет; - качество на преноса на говорни сигнали, съизмеримо със съществуващите аналогови системи; - защита от подслушване.


image.png

На най-ниско ниво са мобилните станции MS (mobile station), които се явяват крайните устройства на мобилните абонати. Базовата станция се състои от два функционални блока – управляващо устройство BSC (Base Station Controller) и базова приемо-предавателна станция BTS(Base Transceiver Station) . Когато клетките са малки е целесъобразно да се използва един контролер на базови станции за управление на няколко базови станции. По такъв начин възниква подсистема от базови станции BSS (Base Station Subsystem). На най-високо ниво е радиотелефонната централа MSC(Mobile Switching Center), която осигурява свързващи функции за определена група базови станции. В цялата мрежа може да има няколко такива централи. Съставна част от мобилната мрежа са базите данни за абонатите. Домашната база данни HLR (Home Location Register) е част от мобилната мрежа, която съдържа данни за абонамента и друга информация за всички абонати на мрежата. Тя може да поддържа данни за стотици хиляди абонати. В HLR се поддържат специфични за абонатите параметри като: - идентификационен номер на абонат; - абонатния профил; - информация за мобилната централа, която обслужва абоната. Всеки абонат е регистриран в една HLR, която действа като фиксирана точка, съхраняваща информация за абоната. За да се намали натоварването на HLR, е въведена база данни VLR(Visitor Location Register), която подпомага HLR при управление нa множеството запитвания, свързани с абонатите (например локализиране на абонат). Тя съхранява временна информация за абонатите предвижващи се през мрежата. Това следене е важно, защото по всяко време мрежата трябва да знае къде е всеки абонат, за да му предоставя обслужване. Друга база данни е центъра за проверка на автентичността AUC (AUthentication Center), който съдържа за всеки абонат по един секретен ключ. Същият ключ е записан и в SIM картата на потребителя. Регистърът за идентифициране на (абонатните) съоръжения EIR(Equipment Identification Register) съдържа информация за абонатните мобилни устройства, като поддържа например черен списък с номера на откраднати устройства. Центърът за кратки съобщения е свързан с мобилната радиоцентрала (MSC). Той действа като централа за текстовите съобщения. Изпратеното от абоната кратко съобщение се прехвърля от мрежата до SMSC на неговия оператор. Там от съобщението се извлича телефонния номер на получателя и съобщението се препраща. SMSC не се причислява към GSM стандарта, но централите на мобилната мрежа трябва да участват в прехвърлянето на съобщения. За услугите SMS се използва специална функционалност на MSC. Функционалността на интерфейс за кратки съобщения от центъра за кратки съобщения към мобилен телефон се изпълнява от MSCшлюз за SMS (SMS-GMSC). Маршрутизирането на кратки съобщения в обратна посока (от мобилния телефон към SMSC) става от MSC за взаимодействие с SMS (SMS-IWMSC). Фиг.3 илюстрира задачите на двата вида MSC.

image.png

 

Разглеждане потока от кратки съобщения в мобилната мрежа

След като разгледахме основната структура на GSM мрежата и разположението на центъра за кратки съобщения в нея, ще се запознаем и с потока на кратки съобщения от него до мобилен телефон и обратно. Прието е съобщение изпратено от центъра за кратки съобщения до мобилно устройство да се нарича MT(Mobile terminated) съобщение, а съобщение изпратено от мобилно устройство до центъра за кратки съобщения да се нарича MO(Mobile originated) съобщение.   са показани  MT и MO поток на кратко съобщение при отсъствие на грешки.

image.png

1) Трансфер на съобщението от SMSC до SMS-GMSC
2) SMSC прави заявка и получава необходимата информация от HLR за изпращане на съобщението
3) SMSC добавя на параметри в HLR
4) SMSC изпраща съобщението до MSC използвайки forward short message операцията
5) MSC изискване информация за абоната от VLR
6) MSC доставя съобщението до абоната

Всяка операция връща информация дали е изпълнена успешно и/ или параметри

image.png

МО поток на съобщение от мобилен терминал до SMSC.

1) Изискване на достъп до мобилната мрежа от MS
2) МS предава съобщението до МSC
3) MSC изисква на необходимата информация от VLR
4) MSC изпраща съобщението до SMS-IWMSC използвайки forward short message операцията
5) Доставка на съобщението до SMSC Всяка операция връща информация дали е изпълнена успешно и/ или параметри.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
На 25.10.2019 г. at 10:51, Access написа:

 Структура на GSM мрежа
Глобалната система за мобилни комуникации GSM (Global system for mobile communication) се характеризира със спецификации и препоръки (квазистандарт) за отделни функционални единици на цялостната мобилна система и дефиниции на най-важните особености [6]. При проектиране на GSM са били поставени следните главни цели: - подпомагане мобилността на абоната и международния роуминг; - интеграция в цифровата мрежа с интеграция на услугите ISDN; - голям капацитет; - качество на преноса на говорни сигнали, съизмеримо със съществуващите аналогови системи; - защита от подслушване.


image.png

На най-ниско ниво са мобилните станции MS (mobile station), които се явяват крайните устройства на мобилните абонати. Базовата станция се състои от два функционални блока – управляващо устройство BSC (Base Station Controller) и базова приемо-предавателна станция BTS(Base Transceiver Station) . Когато клетките са малки е целесъобразно да се използва един контролер на базови станции за управление на няколко базови станции. По такъв начин възниква подсистема от базови станции BSS (Base Station Subsystem). На най-високо ниво е радиотелефонната централа MSC(Mobile Switching Center), която осигурява свързващи функции за определена група базови станции. В цялата мрежа може да има няколко такива централи. Съставна част от мобилната мрежа са базите данни за абонатите. Домашната база данни HLR (Home Location Register) е част от мобилната мрежа, която съдържа данни за абонамента и друга информация за всички абонати на мрежата. Тя може да поддържа данни за стотици хиляди абонати. В HLR се поддържат специфични за абонатите параметри като: - идентификационен номер на абонат; - абонатния профил; - информация за мобилната централа, която обслужва абоната. Всеки абонат е регистриран в една HLR, която действа като фиксирана точка, съхраняваща информация за абоната. За да се намали натоварването на HLR, е въведена база данни VLR(Visitor Location Register), която подпомага HLR при управление нa множеството запитвания, свързани с абонатите (например локализиране на абонат). Тя съхранява временна информация за абонатите предвижващи се през мрежата. Това следене е важно, защото по всяко време мрежата трябва да знае къде е всеки абонат, за да му предоставя обслужване. Друга база данни е центъра за проверка на автентичността AUC (AUthentication Center), който съдържа за всеки абонат по един секретен ключ. Същият ключ е записан и в SIM картата на потребителя. Регистърът за идентифициране на (абонатните) съоръжения EIR(Equipment Identification Register) съдържа информация за абонатните мобилни устройства, като поддържа например черен списък с номера на откраднати устройства. Центърът за кратки съобщения е свързан с мобилната радиоцентрала (MSC). Той действа като централа за текстовите съобщения. Изпратеното от абоната кратко съобщение се прехвърля от мрежата до SMSC на неговия оператор. Там от съобщението се извлича телефонния номер на получателя и съобщението се препраща. SMSC не се причислява към GSM стандарта, но централите на мобилната мрежа трябва да участват в прехвърлянето на съобщения. За услугите SMS се използва специална функционалност на MSC. Функционалността на интерфейс за кратки съобщения от центъра за кратки съобщения към мобилен телефон се изпълнява от MSCшлюз за SMS (SMS-GMSC). Маршрутизирането на кратки съобщения в обратна посока (от мобилния телефон към SMSC) става от MSC за взаимодействие с SMS (SMS-IWMSC). Фиг.3 илюстрира задачите на двата вида MSC.

image.png

 

Разглеждане потока от кратки съобщения в мобилната мрежа

След като разгледахме основната структура на GSM мрежата и разположението на центъра за кратки съобщения в нея, ще се запознаем и с потока на кратки съобщения от него до мобилен телефон и обратно. Прието е съобщение изпратено от центъра за кратки съобщения до мобилно устройство да се нарича MT(Mobile terminated) съобщение, а съобщение изпратено от мобилно устройство до центъра за кратки съобщения да се нарича MO(Mobile originated) съобщение.   са показани  MT и MO поток на кратко съобщение при отсъствие на грешки.

image.png

1) Трансфер на съобщението от SMSC до SMS-GMSC
2) SMSC прави заявка и получава необходимата информация от HLR за изпращане на съобщението
3) SMSC добавя на параметри в HLR
4) SMSC изпраща съобщението до MSC използвайки forward short message операцията
5) MSC изискване информация за абоната от VLR
6) MSC доставя съобщението до абоната

Всяка операция връща информация дали е изпълнена успешно и/ или параметри

image.png

МО поток на съобщение от мобилен терминал до SMSC.

1) Изискване на достъп до мобилната мрежа от MS
2) МS предава съобщението до МSC
3) MSC изисква на необходимата информация от VLR
4) MSC изпраща съобщението до SMS-IWMSC използвайки forward short message операцията
5) Доставка на съобщението до SMSC Всяка операция връща информация дали е изпълнена успешно и/ или параметри.

Благодаря.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
cialis price cialis dosage
Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Доста полезно

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...