Jump to content

ИНСТАЛАЦИЯ НА СТАЛКЕР ПОРТАЛ


Recommended Posts

здравейте интерсувам се как се инсталира сталкер порталите търсих в интернет но никъде не намерих по подробно инсталиране ако някой знае нека помогне ще съм благодарен за помоща! 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Привет,
 Скоро ще направя една тема как се инсталира.. ;) същевременно някой ако-е наясно да пише. ;)

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

В този урок ще се опитам да обясня как се инсталирам платформата Ministra TV (някога наречена Stalker Middleware) под  OS Ubuntu Server 14.04 LTS. 

Aко някой забележи несъответствие или има забележки ще го помоля да коментира и да корегираме нещата. ;) 

Та нека да започваме с инталацията. Първо ще направим заявка за изтегляне, като посетите официалния сайт www.infomir.eu.
 изтегления архив

1. root@softi:~# sudo apt-get install unzip
2. root@softi:~# unzip stalker_portal-5.3.0.zip

 

Копирайте файловете в директорията на уеб сървъра: това става със следната команда.

1. root@softi:~# cp -a infomirgroup-stalker_portal* /var/www/stalker_portal

 

След това ще трябва да инсталираме необходимите компуненти 

1. root@softi:~# sudo apt-get update
2. root@softi:~# sudo apt-get -y upgrade
3. root@softi:~# sudo apt-get install -y -u apache2 nginx memcached mysql-server php5 php5-mysql php-pear nodejs upstart 
4. root@softi:~# sudo pear channel-discover pear.phing.info
5. root@softi:~# sudo pear install phing/phing

 

Създайте MySQL база данни и потребител:

mysql -u root -p
CREATE DATABASE stalker_db;
CREATE USER 'stalker'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
GRANT ALL PRIVILEGES ON stalker_db.* TO stalker@localhost IDENTIFIED BY '1' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
exit

 

Ако желаете да промените настройките в конфигурационния файл  /var/www/stalker_portal/server/config.ini, създайте файл custom.ini и добавете параметрите, които желаете да бъдат променени.

1. sudo nano /var/www/stalker_portal/server/custom.ini

 

Например паролата за базата данни

[database]
mysql_pass = PASSWORD

Извършване на phing (този процес може да отнеме много време,  моя случай системата поиска потребителска парола за MySQL потребител):

cd /var/www/stalker_portal/deploy/
sudo phingВ директорията:  /etc/mysql/my.cnf  трябва да променим max_allowed_packet (ест. в някои ситуаци може да е променено, но все пак е желателно да го погледнем)

max_allowed_packet = 32M

 

Трябва да активираме PHP тагове в  /etc/php5/apache2/php.ini  и тага short_open_tag = Off  ще трябва да го променим на On

short_open_tag = On

 

Пакетът libapache2-mod-php5filter не трябва да се инсталира в системата
 

sudo apt-get purge libapache2-mod-php5filter

 

Нека направим резервно копие на стандартната конфигурация на уеб сървъра Apache2 и изчистим файла:

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/000-default_backup.conf
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

 

 

Добавяме следните редове в  000-default.conf

<VirtualHost *:88>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www
    <Directory /var/www/stalker_portal/>
        Options -Indexes -MultiViews
        AllowOverride ALL
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

 

След това нека да променим порта да 88  

sudo nano /etc/apache2/ports.conf

 

 

Рестартирайте apache2, за да приложите промените със следната команда 

sudo service apache2 restart

 

След това ще трябва да направим резервно копие на стандартната конфигурация на уеб сървъра nginx и да изчистим файла:

sudo mv /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/default_backup
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

 

Добавяме следните редове в default

server {
  listen    80;
  server_name localhost;
 
  location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:88/;
    proxy_set_header Host $host:$server_port;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  }
 
  location ~* \.(htm|html|jpeg|jpg|gif|png|css|js)$ {
    root /var/www;
    expires 30d;
  }
}

 

Рестартирайте nginx, за да приложите промените

sudo service nginx restart

 

Сега можете да отворите интерфейса на администратора на интерфейса на браузъра  http://SERVER IP Domein/ stalker_portal  , login - admin, password - 1.
А клиентът - http: // SERVER / stalker_portal / c /

Надявам се обяснението за инсталация да е разбираемо за всеки ;) както казах ако има нещо пишете. 

 • Like 11
 • Thanks 11
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

безопасно ли е да използвате stalker portal player 3?
Видях много антивирус го откриват

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Някой знае ли името на променливата, която BOX-а изпраща мак адреса си към портала

Link to comment
Share on other sites

 

Здравейте, имам тв бокс BB2 Pro на него инсталирах StbEmu Pro (изтеглих го от интернет) и StbEmu (изтеглен от Гугъл Плей), и двете с различни портали и ip адреси .След седмица работа една сутрин включвам тв бокса и в момента , в  който се свърже с WIFI мрежата  забива. Като се изключи  интернета всички приложения работят (които не изискват интернет достъп).Върнах заводските настройки и преинсталирах приложенията , обаче ефекта беше същият свърже ли се с интернет блокира. Отново върнах заводски настройки и влязох с друг g-mail акаунт  инсталирах само StbEmu и с него работи без проблем.Възможно ли е приложението изтеглено от Гугъл Плей да блокира тв бокса или пък блокажа да е от g-mail акаунта?

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
На 5.04.2020 г. at 17:40, technomen444 написа:

 

Здравейте, имам тв бокс BB2 Pro на него инсталирах StbEmu Pro (изтеглих го от интернет) и StbEmu (изтеглен от Гугъл Плей), и двете с различни портали и ip адреси .След седмица работа една сутрин включвам тв бокса и в момента , в  който се свърже с WIFI мрежата  забива. Като се изключи  интернета всички приложения работят (които не изискват интернет достъп).Върнах заводските настройки и преинсталирах приложенията , обаче ефекта беше същият свърже ли се с интернет блокира. Отново върнах заводски настройки и влязох с друг g-mail акаунт  инсталирах само StbEmu и с него работи без проблем.Възможно ли е приложението изтеглено от Гугъл Плей да блокира тв бокса или пък блокажа да е от g-mail акаунта?

Не. Гугъл няма никога да блокират устройство, през апликация, която лично са одобрили да е в списъците им. 

По-скоро зависи от оператора. Той може да манипулира устройството, когато си свързал към него.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
On 4/5/2020 at 6:40 PM, technomen444 said:

 

Здравейте, имам тв бокс BB2 Pro на него инсталирах StbEmu Pro (изтеглих го от интернет) и StbEmu (изтеглен от Гугъл Плей), и двете с различни портали и ip адреси .След седмица работа една сутрин включвам тв бокса и в момента , в  който се свърже с WIFI мрежата  забива. Като се изключи  интернета всички приложения работят (които не изискват интернет достъп).Върнах заводските настройки и преинсталирах приложенията , обаче ефекта беше същият свърже ли се с интернет блокира. Отново върнах заводски настройки и влязох с друг g-mail акаунт  инсталирах само StbEmu и с него работи без проблем.Възможно ли е приложението изтеглено от Гугъл Плей да блокира тв бокса или пък блокажа да е от g-mail акаунта?

?

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
На 26.06.2019 г. at 11:01, Access написа:

В този урок ще се опитам да обясня как се инсталирам платформата Ministra TV (някога наречена Stalker Middleware) под  OS Ubuntu Server 14.04 LTS. 

Aко някой забележи несъответствие или има забележки ще го помоля да коментира и да корегираме нещата. ;) 

Та нека да започваме с инталацията. Първо ще направим заявка за изтегляне, като посетите официалния сайт www.infomir.eu.
 изтегления архив

1. root@softi:~# sudo apt-get install unzip
2. root@softi:~# unzip stalker_portal-5.3.0.zip

 

Копирайте файловете в директорията на уеб сървъра: това става със следната команда.

1. root@softi:~# cp -a infomirgroup-stalker_portal* /var/www/stalker_portal

 

След това ще трябва да инсталираме необходимите компуненти 

1. root@softi:~# sudo apt-get update
2. root@softi:~# sudo apt-get -y upgrade
3. root@softi:~# sudo apt-get install -y -u apache2 nginx memcached mysql-server php5 php5-mysql php-pear nodejs upstart 
4. root@softi:~# sudo pear channel-discover pear.phing.info
5. root@softi:~# sudo pear install phing/phing

 

Създайте MySQL база данни и потребител:

mysql -u root -p
CREATE DATABASE stalker_db;
CREATE USER 'stalker'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
GRANT ALL PRIVILEGES ON stalker_db.* TO stalker@localhost IDENTIFIED BY '1' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
exit

 

Ако желаете да промените настройките в конфигурационния файл  /var/www/stalker_portal/server/config.ini, създайте файл custom.ini и добавете параметрите, които желаете да бъдат променени.

1. sudo nano /var/www/stalker_portal/server/custom.ini

 

Например паролата за базата данни

[database]
mysql_pass = PASSWORD

Извършване на phing (този процес може да отнеме много време,  моя случай системата поиска потребителска парола за MySQL потребител):

cd /var/www/stalker_portal/deploy/
sudo phingВ директорията:  /etc/mysql/my.cnf  трябва да променим max_allowed_packet (ест. в някои ситуаци може да е променено, но все пак е желателно да го погледнем)

max_allowed_packet = 32M

 

Трябва да активираме PHP тагове в  /etc/php5/apache2/php.ini  и тага short_open_tag = Off  ще трябва да го променим на On

short_open_tag = On

 

Пакетът libapache2-mod-php5filter не трябва да се инсталира в системата
 

sudo apt-get purge libapache2-mod-php5filter

 

Нека направим резервно копие на стандартната конфигурация на уеб сървъра Apache2 и изчистим файла:

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/000-default_backup.conf
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

 

 

Добавяме следните редове в  000-default.conf

<VirtualHost *:88>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www
    <Directory /var/www/stalker_portal/>
        Options -Indexes -MultiViews
        AllowOverride ALL
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

 

След това нека да променим порта да 88  

sudo nano /etc/apache2/ports.conf

 

 

Рестартирайте apache2, за да приложите промените със следната команда 

sudo service apache2 restart

 

След това ще трябва да направим резервно копие на стандартната конфигурация на уеб сървъра nginx и да изчистим файла:

sudo mv /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/default_backup
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

 

Добавяме следните редове в default

server {
  listen    80;
  server_name localhost;
 
  location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:88/;
    proxy_set_header Host $host:$server_port;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  }
 
  location ~* \.(htm|html|jpeg|jpg|gif|png|css|js)$ {
    root /var/www;
    expires 30d;
  }
}

 

Рестартирайте nginx, за да приложите промените

sudo service nginx restart

 

Сега можете да отворите интерфейса на администратора на интерфейса на браузъра  http://SERVER IP Domein/ stalker_portal  , login - admin, password - 1.
А клиентът - http: // SERVER / stalker_portal / c /

Надявам се обяснението за инсталация да е разбираемо за всеки ;) както казах ако има нещо пишете. 

Благодаря.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

? Мерси

Link to comment
Share on other sites

Благодаря! 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Направих Скрипт за инсталация на Ministra on Ubuntu 20.04 LTS  всеки който желае може да го изтегли от тук: https://github.com/madzharov/ministra-install-ubuntu-20.04

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Скрипт за инсталация на Stalker Portal 4.9.3x on Ubuntu 20.04 LTS / 18.04 LTS  всеки който желае може да го изтегли от тук: https://github.com/madzharov/stalker-portal-4.9

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Скрипт за инсталация на Stalker Portal 5.0.3 on Ubuntu 20.04 LTS / 18.04 LTS  всеки който желае може да го изтегли от тук: https://github.com/madzharov/stalker-portal-5.0.3

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

мерси

Link to comment
Share on other sites

ok

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Thanks 

Link to comment
Share on other sites

Благодаря!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...