Jump to content

Recommended Posts

ASR  Answer Seizure Rati:  В SIP комуникацията е мярка за качеството на мрежата, определена в Препоръка E.411 на ITU SG2: À € Ã ‹Å“  Управление на международната мрежа.

ASR се изчислява, като се вземе броят на успешно разговори и се раздели на общия брой неуспешни разговори. Тъй като сигналите за заетост(busy) биват отхвърляни от извикания номер това се считат за неуспешни повиквания, изчислената стойност на ASR може да варира в зависимост от поведението на потребителя.

 

NER  Network Efficiency Ratio: Е предложен като допълнение към ITU E.411. Той е предназначен като фактор за по-добра чистота и поведение на дадената мрежа.

Изчислява се по следния начин: (брой успешни Отговори + Потребител в зает режим (busy) + Звънене без отговор + Терминални отхвърляния) 

Тъй като документите на ITU не са свободно достъпни в мрежата, този документ може да бъде полезен:
P813-PF Техническа харектеристика за европейските услуга.

 ITU файловете са достъпни за изтегляне на официалният им сайт  в PDF формат. можете да ги намерите ТуК

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...