Jump to content

Описание и работа с Cool Edit Pro


Vaxert

Recommended Posts

Кратко описание на програмата.

 

Cool Edit Pro или още познат като Adobe Audition е дигитален аудио рекордер, едитор, мулти-трак(миксер). Adobe Audition е новия заместител на Cool Edit Pro.

Официална страница: http://www.syntrillium.com

Лиценз: Платен

Trial версия: Тук

Поддържани операционни системи: Windows XP/Vista/7/8/8.1

 

Какво е Multi Track?

 

Мулти-трак е програма, която позволява изпълняването на повече от един звуков файл наведнъж. Cool Edit Pro може да изпълнява до 64 звукови файлa едновременно, а версия 2.1 (с която ще се занимаваме сега) до 128.

 

Описание на Cool Edit Pro.

 

7586538Y.jpg - Превключвате от Multi-Track към Single-Track (позволява разширено редактиране на един звуков файл) режим.

Ето как изглеждат звуковите файлове в Multi-Track и Single-Track режим.

7586554X.png

 

7586602F.png

A – Стоп                                                           F - Превърти до началото

B – Изпълни само маркираната част            G – Превърти назад

C – Пауза                                                         H – Превърти напред

D – Изпълни до края                                       I – Превърти до края

E – Повтаряне                                                 J – Записване

 

 

7586643e.png

A – Увеличи                                                      E – Увеличи лявата маркирана част

B – Намали                                                       F – Увеличи дясната маркирана част

C – Увеличи до пълния размер на файла     G – Вертикално увеличение

D – Увеличи маркираната част                       H – Вертикално намаляване

 

7586678p.png

Показва текущото време на звуковия файл.

Прозореца отдясно ви показва в коя част на звуковия файл се намирате. Тези показатели могат да бъдат редактирани като кликнете върху тях и въведете ново време.

 

Описание на Single-Track режим.

 

Може би повечето от вас знаят, че програмата е професионална и разполага с много фунцкии, ефекти и т.н. Няма как да се опише всичко това подробно. Затова ще се спра на някои доста важни, които играят голяма роля в редактирането на звуков файл.

 

Този режим ви позволява да отворите следните формати:

 

8 bit signed .sam

A/mu-Law Wave .wav

ACM Waveform .wav

AmigaIFF-8SVX .iff , .sux

AIFF .aif, .snd

ASCII Text Data .txt

Creative Sound Blaster .voc

Dialogic ADPCM .vox

Diamond Wave Digitized .dwd

DVI/IMA ADPCM .wav

Microsoft ADPCM .wav

Next/Sun .au, .snd

NMS vce .vce

Pika ADPCM/8000 Hz .vox

Samplevision .smp

Vbase ADPCM .vba

Windows PCM .wav

PCM Raw Data .pcm, .raw

MPEG3 .mp3

 

Меню EDIT:

 

Cut/Copy: Изрязва/Копира селектирана част

Mix Paste: Поставя селекция върху друг звуков файл.

Delete Silence: Доста полезна функция. Автоматично намира и изтрива всички места без звук.

Trim: Запазва селектираната част и изтрива останалата част от звуковия файл.

About Sample Rate: Показва текущата честота на дискретизация.

Convert Sample Type: Сменя честотата на дискретизация. Конвертира от стерео към моно.

Auto-Cue: Тази функция намира вокали/фрази и биитове и автоматично ги добавя в Cue List. По-късно може да ги използвате за миксиране.

За да използвате тази фунцкия трябва да маркирате част от звуков файл и след това да изберете какво искате да добавите към листа. Натиснете Edit=>Auto-Cue:

Adjust Selection to Phrase: Избира фрази от селектираната част. Ако маркирате част без вокал или без биит програмата няма да добави нищо към листа.

Find Phrases and Mark: Сканира селектираната част и маркира целия селектиран регион с фрази. Добавя ги като основни към листа.

Find Beats and Mark: Сканира селектираната част маркира всички биитове в селектираната част. Добавя ги към листа.

Auto-Cue Settings: Тази опция контролира другите по-горе. Чрез нея може да задавате под какви децибели да търси биитове и т.н..

 

Меню VIEW:

 

Multi track View: Превключва към Multi-Track режим.

Waveform/Spectral View: Друг метод на анализ на звуков файл. Рядко се използва, но е доста ефективна функция, чрез нея може да видите по-добре честотите на звуковия файл. Тъмно синьо- означава, че няма високи честоти.Светло жълто- високи честоти. Ниските честоти са отбелязани в средата на скалата.

Накратко служи за по-дълбок анализ на звуковия файл.

Show Cue List: Тук се съхраняват автоматично запазените биитове/вокали от функцията Auto-Cue. Основните вокали/биитове се отбелязват върху Wave скалата.

Show Play List: В този прозорец се съхраняват не ограничен брой  звуци, които могат да се изпълняват безброй пъти.

 

Меню EFFECTS:

 

Invert:

 7587774x.png

Reverse: Обръща звуковия файл наобратно.

Silence: Заглушава част или целия звуков файл. За да използвате функцията трябва първо да маркирате част от песента или цялата песен.

 

Подменю: Amplitude

В това подменю се съхраняват всички филтри и ефекти, които променят силата на звуковия файл. Също има филтри за създаване на звукови файлове тип Multi-Channel.

 

Ефект Amplify:

7587810l.png

 

Увеличава и намаля силата на звуковия файл. Прозореца отдясно е за създаване на Fade ефекти, плавно появяване или завършване на звуковия файл. Полезен ефект и е от голяма полза ако сте изрязали звуков файл от средата и той започва и завършва от нищото.

 

 

View all settings in dB: Тази отметка е сложена по подразбиране. Ако я премахнете стойността ще се отмерва в проценти, ако я поставите ще се отмерва в dB(децибели).

Lock Left/Right: Тази функция ви позволява да заключите левия и десния плъзгач. Така, че когато ги местите да вървят заедно. В противен случай може да усилите или намалите само единия канал. Също полезен ефект ако правите звук тип Multi-Channel.

Има 2 вида Fade ефекти:

Linear: ще получите плавно и силно начало/край на звуковия файл.

Logarithmic: тази функция избледнява амплитудата на сигнала при постоянна скорост и създава „по-стръмен“ край/начало на звуковия файл.

Preview: Позволява ви да преслушате маркираната част или целия звуков файл.

Bypass: Заглушава всички ефекти. Позволява ви да преслушате звуковия файл в оригиналния му вид.

 

Ефект Channel Mixer:

7587869i.png

 

Включва настройки на каналите: усилване/намаляне/регулиране на ляв и десен канал.

 

Invert: обръща каналите. Ляв/Десен -> Десен/Ляв

 

Ефект Normalize:

7587923I.png

 

Този ефект усилва всички части на вълната при равни нива без изкривяване.

 

Normalize to: По подразбиране въведете 100% за да усилите вълните максимално без изкривяване.

Decibels Format: Стойността на “Normalize to” е в децибели вместо проценти.

Normalize L/R Equally: Винаги избирайте тази опция, в противен случай програмата ще изчисли и нормализира единия канал повече от другия. Това може да влоши качеството на звуковия файл.

 

Ефект Pan/Expand:

7587955X.png

 

С този ефект може да обработвате и създавате звукови файлове тип Multi-Channel.

 

Графика Center Channel Pan: Ще се опитам да го обясня максимално разбираемо. По тази вълна се определя от къде да премине аудио сигнала. Ако сте маркирали звук до 20 секунди той ще мине през левия канал към центъра и след това към десния.

Stereo Expand: Добавя/Премахва различни количества сигнал от левия и десния канал.

Flat: Нулира всички настройки.

 

Ефект Stereo Field Rotate:

7588012E.png

 

Този ефект върти звука така, че да премине през всички канали. Също се използва при звуков файл тип Multi-Channel.

 

Rotation: Тази графика представлява въртенето на аудио сигнала с течение на времето.

Invert Left/Right: Обръща каналите. Ляв/Десен -> Десен/Ляв.

Range: Това ви позволява да изберете диапазона на въртене на аудио сигнала. От 45-360 градуса.

Flat: Нулира всички настройки.

 

Подменю: Delay Effects

 

В това подменю има ефекти за ехо, реверберация и други.

 

Ефект Chorus:

7588072b.png

 

Ефекта предоставя възможност да създадете звука така сякаш звучат няколко гласа или инструмента едновременно.

 

 

Thickness: Определя броя на гласовете които да симулират chorus ефекта. От 1 до 12 гласа може да въведете.

Max Delay: Въвежда кратки закъснение (в диапазона между 15 и 35 милисекунди), които се различават по продължителност във времето.

*Ако зададете много малка стойност всички гласове ще започнат да се сливат и ефект няма да бъде забелязан.

*Ако зададете прекалено висока стойност гласовете ще започнат да звучат не естествено.

 

Feedback: Включва определен процент гласове в звуковия файл.

Spread: Отделя всеки глас във времето с милисекунди.

*Ако се зададе прекалено голяма стойност гласовете ще започват по различно време. Ще се получи ехо ефект от гласове.

*Ако се зададе прекалено ниска стоност гласовете ще почнат да се „огъват“ и ще звучат не естествено.

 

Vibrato Depth: Определя амплитудата на гласовете с течение на времето.

*Ако стойноста е прекалено ниска няма да се забележи ефект.

 

Vibrato Rate: Определя скороста с която ще се получи ефекта “Vibrato”

Dry out: Усилва и намаля звуковия файл без ефекти.

Wet out: Усилва и намаля ефектите. Тази стойност се базира на броя гласове.

Highest Quality (but slow): Винаги използвайте тази опция, ако искате високо качество на ефектите. За сметка на това ще отнеме повече време докато се приложи ефекта върху звуковия файл.

 

Ефект Delay:

7588162r.png

 

Създавате ехо ефект.

 

Delay: Тези плъзгачи ви позволяват да регулирате забавянето на аудио сигнала както за левия така и за десния канал.

Mixing: Тези плъзгачи контролират ефекта върху звуковия файл.

 

*Ефект Dynamic Delay:

7588184O.png

 

Променя размера на закъснение повече от дължината на вълната.

Например: за 15 секунди от звуковия файл може да има забавяне на сигнала от 20 секунди.

Този ефект често се използва при Multi-Track режима. Няма да се спирам на него, защото както казах не се използва много в Single-Trackрежим.

 

Ефект Echo:

7588212l.png

 

Ефекта добавя серия от повтарящи се звуци и ги забавя. Накратко ехо ефект.

 

Decay: Определя забавянето на ехото.

Delay: Тези плъзгачи уточняват забавянето между всяко ехо в милисекунди.

Initial Echo Volume: Определя процент повторения и ги смесва.

Lock Left/Right: Заключва левия и десния плъзгач.

Echo Bounce: Тази опция включва Pan Echo. Тоест ехото се движи между левия и десния канал.

Successive Echo Equalization: 8 бандов ехо еквалайзер, позволя ви да увеличавате и намалявате средните и високите честоти. Така може да получите естествен звук наподобяващ зала или стая.

 

Ефект Echo Chamber:

7588270M.png

 

Тази функция може да симулира почти всяка стая.

*Колкото повече ехота има толкова повече време ще отнеме на програмата да приложи ефекта върху звуковия файл.

 

Room Size (feet): Това са размерите на стаята. Дължина/Ширина/Височина.

Intensity: Този процент определя амплитудата на оригинален сигнал. Тъй като ехото се добавя към общата амплитуда на сигнала, винаги трябва да се зададе интензивност под 100%.

Echoes: Това е броят на ехотата. За да се постигне някакъв ефект трябва да използвате минимум 10 000 ехота. Ако не знаете колко ехота да използвате въведете 25 000.

Damping Factors: Това са много важни фактори, които спомагат описването на виртуална стая в която звука се възпроизвежда. Тези вактори симулират стенни облицовки, подови настилки и други предмети в стаята, които поглъщат звук. Разбира се в живота различните обекти поглъщат различни честоти, но тук всички обекти се отразяват еднакво.

*Фактор 1.0 е най-високата стойност в която звука се поглъща от обект.

*Фактор 0.0 е най-ниската стойност, в която звука е пълен и не се отразява на обект.

*Поглъщащ фактор 1.0 отговаря на стени. Например цимент.

*Поглъщащ фактор 0.05 отговаря на килими, шкафове и други.

 

Source Signal: Източник на звуков сигнал.

Microphone Placement: Виртуални микрофони. Симулират човешки уши.

Mix Left/Right Into Single Source: Тази функция разделя левия и десния канал. Така се получава по-качествен звук, но за сметка на това ще отнеме повече време докато програмата приложи ефекта върху звуковия файл.

Damping Frequency: Определя горна граница на честотата на звука. Това отразява голям ефект върху ехото. Препоръчително е да използвате възможно най-ниски честоти.

 

Ефект QuickVerb:

7588444N.png

 

Този ефект ви позволява да добавите бързо реверберация към вашия звуков файл. Ефекта симулира различни акустични пространства, като сцени, мазета, малки и големи стаи.

 

Room Size: Този плъзгач определя размера на стаята ви, която искате да се симулира. Може да въведете и стойност в текстовото поле.

*По-малка стойност означава по-малка стая.

 

 

Decay: Размера на реверберацията се регулира от този плъзгач. Също може да се въведе стойност.

Diffusion: Тази настройка добавя повече ехо на реверберацията.

High Cutoff Frequency: Това определя горната честота на аудиото, при която да се появи ефектът реверберация. Може да се въведе честота в полето.

Low Cutoff Frequency: Долната честота, при която да се появи ефектът реверберация. Може да се въведете стойност в полето.

Mixing: Определя колко процента от оригиналния звук да се смеси с ефектът.

 

Ефект Reverb:

7588527h.png

 

Този ефект е горе долу същия като QuickVerb, но с повече функции.

 

Total Reverb Length: Това няма точно обяснение на Български, затова само ще спомена стойности, които да използвате.

*400- симулира малка стая.

*Стойности между 400 и 800 симулират средни стаи.

*Стойности над 800 симулират зали.

 

Attack Time: Така се нарича времето, когато даден ефект придобие пълната си „сила“. Може да използвате по-дълги времена за атаки с по-къси дължини на реверб или обратното.

High Frequency Absorption Time: В акустичните среди, по-високите честоти се поглъщат от обекти докато при по-ниските не е така. Този плъзгач регулира високите честоти по време на загубата им.

Perception: Тази плъзгач променя отражението на звуковия файл.

*Ако зададете прекалено ниска стойност може да не се забележи ефект.

*При по-високите стойности могат да причинят вариации в амплитудите на реверберацията. Накратко по-високите стойности (до 60%)  симулират големи стаи.

 

Mixing: Обяснявал съм го този плъзгач няколко пъти и мисля, че вече няма нужда да го споменавам пак.

Combine Source Left and Right: Същата функция като Mix Left/Right Into Single Source по-горе съм я обяснявал.

 

Подменю: DirectX Effects

Това са допълнителни плъгини и ефекти, но те няма да ни потрябват. Затова смятам да не се спирам на тях.

 

Подменю: Filters

Подменю съдържащо филтри, които променят честотите и сигналите на звуковите файлове.

 

*Филтър Dynamic EQ:

7588606f.png

 

Динамичния еквалайзер ви позволява да подсилвате аудио сигнала също така да променяте всички честоти. Този еквалайзер няма да го използваме много в Single-Track режим затова няма да го обяснявам. Когато преминем към Multi-Track този еквалайзер получава допълнителни опции. По-късно ще им обърнем внимание.

 

Филтър FFT Filter:

7588635J.png

 

FFT Filter (Fast Fourier Transform). Този филтър ще го използваме доста често затова ще му обърнем голямо внимание. Този филтър може да повишава/намаля/премахва честоти. Може да симулира звук от стари GSM-ми.

 

Passive/Logarithmic Buttons: При промяна на децибелите на звуковия файл изберете Logarithmic. В противен случай Passive режим.

Log Scale: Преминава към ниски честоти.

*Ако работите ще работите с ниски честоти оставете отметката в противен случай я премахнете.

 

Max/Min: Променят максималната и минималната стойност на графата.

FFT Size: Тази стойност повлиява върху скоростта на обработката и качеството на звуковия файл. Препоръчително е да се използват стойности между 1024 и 8192.

*Използвайте високи стойности за по-добро качество.

 

Windowing Function: Функцията определя широчината на пулсациите. Те се филтрират по време на обработката на ефекта. Всяка една опция от падащото меню има различна ширина и големина на вълните. Това няма да го пипаме ще го оставим по подразбиране на Blackman. Доказано е, че той дава най-добри резултати.

 

Филтър Graphic Equalizer:

7588670h.png

 

С този еквалайзер можете да увеличите или намалявате сигнала в определени честотни ленти. Този филтър ви дава визуално представяне на цялостната кривата и 30 банд-а за различните честоти.

 

Reset All to Zero: Нулира всички плъзгачи на 0dB.

Band: Подсилва определена честота.

Gain: Тук се въвежда стойност в dB за подсилване на честотата.

Master Gain:  След като сте настроили някакъв еквалайзер нивото на звука може да е твърде високо или ниско. Можете да регулирате звука от тук като въведете стойност.

Range: Определя обхвата на контролите на плъзгача. Стойностите варират между 4 и 180 децибела. Като сравнение ще спомена, че хардуерните еквалайзери имат диапазон от 30 до 48 децибела.

Accuracy: Тази опция не съм много сигурен какво точно прави затова ще я пропусна.

 

Филтър Notch Filter:

7588731E.png

 

Този филтър премахва до 6 дефинирани от потребителя честоти. Например: може да премахне 60Hz бучене като оставя всички 59Hz и 61Hz незасегнати.

 

Tones to Notch: Тук въведете 6 честоти, които искате да премахнете. Не е задължително да са 6. Отстрани има отметки, които изключват полето.

Fix Attenuations to: Когато е включена тази опция всички нива на затихване са еднакиви. В противен случай на всяка честота ще има индивидуално ниво на затихване.

Notch Width: Когато използвате 30dB затихване използвайте Narrow. За над 60dB затихване използвайте Very Narrow и над 90dB използвайте Super Narrow.

 

Филтър Quick Filter:

7588741v.png

 

Initial Settings: Избирате първоначални настройки на еквалайзера.

Final Settings: Тук променяте финалните настройки на еквалайзера.

Lock to these settings only: Заключва първоначалните и финалните настройки на еквалайзера. За да полючите по-добри ефекти не трябва да поставяте тази отметка.

Lock L/R: Заключва левия и десния плъзгач.

 

Подменю: Noise Reduction

 

Ефектите в менюто се използват за намаляване на фоновия шум в даден звуков файл. Тези ефекти ще са ви от голяма ползва ако се опитвате да направите от песен инструментал или при звукозаписи. Не мисля да се спираме на тях тъй като изключително рядко се използват.

 

Подменю: Time/Pitch

 

Ефектите, които съдържа това меню се използват за промяна на времето и тоналността на аудио файл или избрана област.

 

Ефект Doppler Shifter:

7589229B.png

 

Този ефект симулира летене. Коли, самолети и други.

Path Type:

 1. Straight Line – Ако изберете тази опция „ефека“ ще се визуализира като права линия на графиката в дясно.
 2. Circular – Ако изберете тази опция „ефекта“ ще се визуализира като кръг на графиката в дясно.

Всеки тип има различни настройки. Тъй като някои опции се повтарят в двата типа ще ги пропусна.

 

Straight Line Options:

 1. Starting Distance Away- Тази стойност е от жизнено важно значение за ефекта. Въведете колко дълга да бъде линията. Ако въведете по-голяма стойност ще получите по-продължителен ефект.
 2. Velocity- Въведената стойност тук е скоростта, с която се движи ефекта.
 3. Coming From- Въведете виртуална посока, от която ще идва ефекта.
 4. Passes in front by- Определен брой метри, през които ефекта да мине покрай слушателя.
 5. Passes on right by- Определен брой метри, през които ефекта да мине от гледната точка на слушателя.

 

Circular Options:

 1. Radius- Определя кръглия ефект.
 2. Starting Angle- Стойността посочва началото на ъгъла на ефекта.
 3. Center in front by- Определен брой метри, през които ефекта да мине в предната част на слушателя.
 4. Center on right by- Определен брой метри, където ефектът да се съсредоточи от гледната точка на слушателя.

Adjust Volume based on Distance: Автоматично задава сила на звука на ефекта според стойноситите зададени по-горе.

Quality Level: 6 различни нива на качество на обработка. По-ниските нива на качество ще отнемат по-малко време за обработка. Винаги избирайте най-високото ниво на качество.

 

Ефект Pitch Bender:

7588906v.png

 

Променя тоналноста и бързината чрез графика на даден звуков файл.

 

Quality Level: Винаги използвайте най-високото ниво на качество.

 

Меню Favourites:

По подразбиране тук се съхраняват 4 от най-използваните ефекти. Разбира се вие можете да редактирате това меню и да добавите ваши.

 

Меню Options:

Подменю: Settings

7588928w.png

 

Temporary Folders: Жизнено важни папки за коректната работа на програмата. В тях се съхраняват всички приложени ефекти и изрязвания така, че ако сбъркате програмата да може да върне назад към оригиналния вид на файла. Трябва да имате поне една такава папка. Моята е в C:\ и като размер съм задал 100 мегабайта. Ако използвате големи по продължителност звукови файлове задължително трябва да създадете две временни папки и да им зададете поне 200 мегабайта.

 

Описание на Multi-Track режим.

 

7586488I.png

 1. Писта с поставен звук в нея. Както вече споменах може да поставите до 128 звукови файла.
 2. Лист със звукови файлове. За да поставите звуковия файл към пистата трябва да маркирате файла и да го провлачите до пистата която искате.
 3. Показва текущото време на пистите.
 4. VU Meter (volume unit meter). Ще се опитам да го обясня максимално лесно и разбираемо. Това отчита нивото на сигнала в левия и десния канал. Горния „бар“ е за левия канал и съответно долния е за десния канал. Този показател ще ни е от голяма полза, когато правим звуци тип multi-channel.

Със жълтата стрелка съм отбелязал трите малки бутони R, S и M.

 

R – Record. Мисля, че няма нужда от обяснение. Същото важи и за Mute.

S – Solo. Заглушава всички останали звукови файлове в миксера.

– Mute.

 

 

Този режим ви позволява да отворите следните формати:

 

Session(.ses)

 7589037x.png7589080T.png

7589083N.png

 

 

Ръководството не е в пълния си вид. Ще добавям/премахвам нови неща с течение на времето.

Всички права върху текущата статия и картинките към нея са собственост на автора им.

 

Копирането на цялата статия е забранено без изричното разрешение на автора.
Копирането на части/пасажи от нея е 
разрешено и без допитване, НО при условие, че се спомене източникът.
 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
На 15.01.2018 г. at 16:08, Access написа:

Кратко описание на програмата.

 

Cool Edit Pro или още познат като Adobe Audition е дигитален аудио рекордер, едитор, мулти-трак(миксер). Adobe Audition е новия заместител на Cool Edit Pro.

Официална страница: 

Hidden Content

 • Give reaction to this post to see the hidden content.

 

Лиценз: Платен

Trial версия: 

Hidden Content

 • Give reaction to this post to see the hidden content.

 

Поддържани операционни системи: Windows XP/Vista/7/8/8.1

 

Какво е Multi Track?

 

Мулти-трак е програма, която позволява изпълняването на повече от един звуков файл наведнъж. Cool Edit Pro може да изпълнява до 64 звукови файлa едновременно, а версия 2.1 (с която ще се занимаваме сега) до 128.

 

Описание на Cool Edit Pro.

 

 

Hidden Content

 • Give reaction to this post to see the hidden content.

 

Ето как изглеждат звуковите файлове в Multi-Track и Single-Track режим.

http://prikachi.com/images/554/7586554X.png

 

http://prikachi.com/images/602/7586602F.png

A – Стоп                                                           F - Превърти до началото

B – Изпълни само маркираната част            G – Превърти назад

C – Пауза                                                         H – Превърти напред

D – Изпълни до края                                       I – Превърти до края

E – Повтаряне                                                 J – Записване

 

 

http://prikachi.com/images/643/7586643e.png

A – Увеличи                                                      E – Увеличи лявата маркирана част

B – Намали                                                       F – Увеличи дясната маркирана част

C – Увеличи до пълния размер на файла     G – Вертикално увеличение

D – Увеличи маркираната част                       H – Вертикално намаляване

 

http://prikachi.com/images/678/7586678p.png

Показва текущото време на звуковия файл.

Прозореца отдясно ви показва в коя част на звуковия файл се намирате. Тези показатели могат да бъдат редактирани като кликнете върху тях и въведете ново време.

 

Описание на Single-Track режим.

 

Може би повечето от вас знаят, че програмата е професионална и разполага с много фунцкии, ефекти и т.н. Няма как да се опише всичко това подробно. Затова ще се спра на някои доста важни, които играят голяма роля в редактирането на звуков файл.

 

Този режим ви позволява да отворите следните формати:

 

8 bit signed .sam

A/mu-Law Wave .wav

ACM Waveform .wav

AmigaIFF-8SVX .iff , .sux

AIFF .aif, .snd

ASCII Text Data .txt

Creative Sound Blaster .voc

Dialogic ADPCM .vox

Diamond Wave Digitized .dwd

DVI/IMA ADPCM .wav

Microsoft ADPCM .wav

Next/Sun .au, .snd

NMS vce .vce

Pika ADPCM/8000 Hz .vox

Samplevision .smp

Vbase ADPCM .vba

Windows PCM .wav

PCM Raw Data .pcm, .raw

MPEG3 .mp3

 

Меню EDIT:

 

Cut/Copy: Изрязва/Копира селектирана част

Mix Paste: Поставя селекция върху друг звуков файл.

Delete Silence: Доста полезна функция. Автоматично намира и изтрива всички места без звук.

Trim: Запазва селектираната част и изтрива останалата част от звуковия файл.

About Sample Rate: Показва текущата честота на дискретизация.

Convert Sample Type: Сменя честотата на дискретизация. Конвертира от стерео към моно.

Auto-Cue: Тази функция намира вокали/фрази и биитове и автоматично ги добавя в Cue List. По-късно може да ги използвате за миксиране.

За да използвате тази фунцкия трябва да маркирате част от звуков файл и след това да изберете какво искате да добавите към листа. Натиснете Edit=>Auto-Cue:

Adjust Selection to Phrase: Избира фрази от селектираната част. Ако маркирате част без вокал или без биит програмата няма да добави нищо към листа.

Find Phrases and Mark: Сканира селектираната част и маркира целия селектиран регион с фрази. Добавя ги като основни към листа.

Find Beats and Mark: Сканира селектираната част маркира всички биитове в селектираната част. Добавя ги към листа.

Auto-Cue Settings: Тази опция контролира другите по-горе. Чрез нея може да задавате под какви децибели да търси биитове и т.н..

 

Меню VIEW:

 

Multi track View: Превключва към Multi-Track режим.

Waveform/Spectral View: Друг метод на анализ на звуков файл. Рядко се използва, но е доста ефективна функция, чрез нея може да видите по-добре честотите на звуковия файл. Тъмно синьо- означава, че няма високи честоти.Светло жълто- високи честоти. Ниските честоти са отбелязани в средата на скалата.

Накратко служи за по-дълбок анализ на звуковия файл.

Show Cue List: Тук се съхраняват автоматично запазените биитове/вокали от функцията Auto-Cue. Основните вокали/биитове се отбелязват върху Wave скалата.

Show Play List: В този прозорец се съхраняват не ограничен брой  звуци, които могат да се изпълняват безброй пъти.

 

Меню EFFECTS:

 

Invert:

 http://prikachi.com/images/774/7587774x.png

Reverse: Обръща звуковия файл наобратно.

Silence: Заглушава част или целия звуков файл. За да използвате функцията трябва първо да маркирате част от песента или цялата песен.

 

Подменю: Amplitude

В това подменю се съхраняват всички филтри и ефекти, които променят силата на звуковия файл. Също има филтри за създаване на звукови файлове тип Multi-Channel.

 

Ефект Amplify:

http://prikachi.com/images/810/7587810l.png

 

Увеличава и намаля силата на звуковия файл. Прозореца отдясно е за създаване на Fade ефекти, плавно появяване или завършване на звуковия файл. Полезен ефект и е от голяма полза ако сте изрязали звуков файл от средата и той започва и завършва от нищото.

 

 

View all settings in dB: Тази отметка е сложена по подразбиране. Ако я премахнете стойността ще се отмерва в проценти, ако я поставите ще се отмерва в dB(децибели).

Lock Left/Right: Тази функция ви позволява да заключите левия и десния плъзгач. Така, че когато ги местите да вървят заедно. В противен случай може да усилите или намалите само единия канал. Също полезен ефект ако правите звук тип Multi-Channel.

Има 2 вида Fade ефекти:

Linear: ще получите плавно и силно начало/край на звуковия файл.

Logarithmic: тази функция избледнява амплитудата на сигнала при постоянна скорост и създава „по-стръмен“ край/начало на звуковия файл.

Preview: Позволява ви да преслушате маркираната част или целия звуков файл.

Bypass: Заглушава всички ефекти. Позволява ви да преслушате звуковия файл в оригиналния му вид.

 

Ефект Channel Mixer:

http://prikachi.com/images/869/7587869i.png

 

Включва настройки на каналите: усилване/намаляне/регулиране на ляв и десен канал.

 

Invert: обръща каналите. Ляв/Десен -> Десен/Ляв

 

Ефект Normalize:

http://prikachi.com/images/923/7587923I.png

 

Този ефект усилва всички части на вълната при равни нива без изкривяване.

 

Normalize to: По подразбиране въведете 100% за да усилите вълните максимално без изкривяване.

Decibels Format: Стойността на “Normalize to” е в децибели вместо проценти.

Normalize L/R Equally: Винаги избирайте тази опция, в противен случай програмата ще изчисли и нормализира единия канал повече от другия. Това може да влоши качеството на звуковия файл.

 

Ефект Pan/Expand:

http://prikachi.com/images/955/7587955X.png

 

С този ефект може да обработвате и създавате звукови файлове тип Multi-Channel.

 

Графика Center Channel Pan: Ще се опитам да го обясня максимално разбираемо. По тази вълна се определя от къде да премине аудио сигнала. Ако сте маркирали звук до 20 секунди той ще мине през левия канал към центъра и след това към десния.

Stereo Expand: Добавя/Премахва различни количества сигнал от левия и десния канал.

Flat: Нулира всички настройки.

 

Ефект Stereo Field Rotate:

http://prikachi.com/images/12/7588012E.png

 

Този ефект върти звука така, че да премине през всички канали. Също се използва при звуков файл тип Multi-Channel.

 

Rotation: Тази графика представлява въртенето на аудио сигнала с течение на времето.

Invert Left/Right: Обръща каналите. Ляв/Десен -> Десен/Ляв.

Range: Това ви позволява да изберете диапазона на въртене на аудио сигнала. От 45-360 градуса.

Flat: Нулира всички настройки.

 

Подменю: Delay Effects

 

В това подменю има ефекти за ехо, реверберация и други.

 

Ефект Chorus:

http://prikachi.com/images/72/7588072b.png

 

Ефекта предоставя възможност да създадете звука така сякаш звучат няколко гласа или инструмента едновременно.

 

 

Thickness: Определя броя на гласовете които да симулират chorus ефекта. От 1 до 12 гласа може да въведете.

Max Delay: Въвежда кратки закъснение (в диапазона между 15 и 35 милисекунди), които се различават по продължителност във времето.

*Ако зададете много малка стойност всички гласове ще започнат да се сливат и ефект няма да бъде забелязан.

*Ако зададете прекалено висока стойност гласовете ще започнат да звучат не естествено.

 

Feedback: Включва определен процент гласове в звуковия файл.

Spread: Отделя всеки глас във времето с милисекунди.

*Ако се зададе прекалено голяма стойност гласовете ще започват по различно време. Ще се получи ехо ефект от гласове.

*Ако се зададе прекалено ниска стоност гласовете ще почнат да се „огъват“ и ще звучат не естествено.

 

Vibrato Depth: Определя амплитудата на гласовете с течение на времето.

*Ако стойноста е прекалено ниска няма да се забележи ефект.

 

Vibrato Rate: Определя скороста с която ще се получи ефекта “Vibrato”

Dry out: Усилва и намаля звуковия файл без ефекти.

Wet out: Усилва и намаля ефектите. Тази стойност се базира на броя гласове.

Highest Quality (but slow): Винаги използвайте тази опция, ако искате високо качество на ефектите. За сметка на това ще отнеме повече време докато се приложи ефекта върху звуковия файл.

 

Ефект Delay:

http://prikachi.com/images/162/7588162r.png

 

Създавате ехо ефект.

 

Delay: Тези плъзгачи ви позволяват да регулирате забавянето на аудио сигнала както за левия така и за десния канал.

Mixing: Тези плъзгачи контролират ефекта върху звуковия файл.

 

*Ефект Dynamic Delay:

http://prikachi.com/images/184/7588184O.png

 

Променя размера на закъснение повече от дължината на вълната.

Например: за 15 секунди от звуковия файл може да има забавяне на сигнала от 20 секунди.

Този ефект често се използва при Multi-Track режима. Няма да се спирам на него, защото както казах не се използва много в Single-Trackрежим.

 

Ефект Echo:

http://prikachi.com/images/212/7588212l.png

 

Ефекта добавя серия от повтарящи се звуци и ги забавя. Накратко ехо ефект.

 

Decay: Определя забавянето на ехото.

Delay: Тези плъзгачи уточняват забавянето между всяко ехо в милисекунди.

Initial Echo Volume: Определя процент повторения и ги смесва.

Lock Left/Right: Заключва левия и десния плъзгач.

Echo Bounce: Тази опция включва Pan Echo. Тоест ехото се движи между левия и десния канал.

Successive Echo Equalization: 8 бандов ехо еквалайзер, позволя ви да увеличавате и намалявате средните и високите честоти. Така може да получите естествен звук наподобяващ зала или стая.

 

Ефект Echo Chamber:

http://prikachi.com/images/270/7588270M.png

 

Тази функция може да симулира почти всяка стая.

*Колкото повече ехота има толкова повече време ще отнеме на програмата да приложи ефекта върху звуковия файл.

 

Room Size (feet): Това са размерите на стаята. Дължина/Ширина/Височина.

Intensity: Този процент определя амплитудата на оригинален сигнал. Тъй като ехото се добавя към общата амплитуда на сигнала, винаги трябва да се зададе интензивност под 100%.

Echoes: Това е броят на ехотата. За да се постигне някакъв ефект трябва да използвате минимум 10 000 ехота. Ако не знаете колко ехота да използвате въведете 25 000.

Damping Factors: Това са много важни фактори, които спомагат описването на виртуална стая в която звука се възпроизвежда. Тези вактори симулират стенни облицовки, подови настилки и други предмети в стаята, които поглъщат звук. Разбира се в живота различните обекти поглъщат различни честоти, но тук всички обекти се отразяват еднакво.

*Фактор 1.0 е най-високата стойност в която звука се поглъща от обект.

*Фактор 0.0 е най-ниската стойност, в която звука е пълен и не се отразява на обект.

*Поглъщащ фактор 1.0 отговаря на стени. Например цимент.

*Поглъщащ фактор 0.05 отговаря на килими, шкафове и други.

 

Source Signal: Източник на звуков сигнал.

Microphone Placement: Виртуални микрофони. Симулират човешки уши.

Mix Left/Right Into Single Source: Тази функция разделя левия и десния канал. Така се получава по-качествен звук, но за сметка на това ще отнеме повече време докато програмата приложи ефекта върху звуковия файл.

Damping Frequency: Определя горна граница на честотата на звука. Това отразява голям ефект върху ехото. Препоръчително е да използвате възможно най-ниски честоти.

 

Ефект QuickVerb:

http://prikachi.com/images/444/7588444N.png

 

Този ефект ви позволява да добавите бързо реверберация към вашия звуков файл. Ефекта симулира различни акустични пространства, като сцени, мазета, малки и големи стаи.

 

Room Size: Този плъзгач определя размера на стаята ви, която искате да се симулира. Може да въведете и стойност в текстовото поле.

*По-малка стойност означава по-малка стая.

 

 

Decay: Размера на реверберацията се регулира от този плъзгач. Също може да се въведе стойност.

Diffusion: Тази настройка добавя повече ехо на реверберацията.

High Cutoff Frequency: Това определя горната честота на аудиото, при която да се появи ефектът реверберация. Може да се въведе честота в полето.

Low Cutoff Frequency: Долната честота, при която да се появи ефектът реверберация. Може да се въведете стойност в полето.

Mixing: Определя колко процента от оригиналния звук да се смеси с ефектът.

 

Ефект Reverb:

http://prikachi.com/images/527/7588527h.png

 

Този ефект е горе долу същия като QuickVerb, но с повече функции.

 

Total Reverb Length: Това няма точно обяснение на Български, затова само ще спомена стойности, които да използвате.

*400- симулира малка стая.

*Стойности между 400 и 800 симулират средни стаи.

*Стойности над 800 симулират зали.

 

Attack Time: Така се нарича времето, когато даден ефект придобие пълната си „сила“. Може да използвате по-дълги времена за атаки с по-къси дължини на реверб или обратното.

High Frequency Absorption Time: В акустичните среди, по-високите честоти се поглъщат от обекти докато при по-ниските не е така. Този плъзгач регулира високите честоти по време на загубата им.

Perception: Тази плъзгач променя отражението на звуковия файл.

*Ако зададете прекалено ниска стойност може да не се забележи ефект.

*При по-високите стойности могат да причинят вариации в амплитудите на реверберацията. Накратко по-високите стойности (до 60%)  симулират големи стаи.

 

Mixing: Обяснявал съм го този плъзгач няколко пъти и мисля, че вече няма нужда да го споменавам пак.

Combine Source Left and Right: Същата функция като Mix Left/Right Into Single Source по-горе съм я обяснявал.

 

Подменю: DirectX Effects

Това са допълнителни плъгини и ефекти, но те няма да ни потрябват. Затова смятам да не се спирам на тях.

 

Подменю: Filters

Подменю съдържащо филтри, които променят честотите и сигналите на звуковите файлове.

 

*Филтър Dynamic EQ:

http://prikachi.com/images/606/7588606f.png

 

Динамичния еквалайзер ви позволява да подсилвате аудио сигнала също така да променяте всички честоти. Този еквалайзер няма да го използваме много в Single-Track режим затова няма да го обяснявам. Когато преминем към Multi-Track този еквалайзер получава допълнителни опции. По-късно ще им обърнем внимание.

 

Филтър FFT Filter:

http://prikachi.com/images/635/7588635J.png

 

FFT Filter (Fast Fourier Transform). Този филтър ще го използваме доста често затова ще му обърнем голямо внимание. Този филтър може да повишава/намаля/премахва честоти. Може да симулира звук от стари GSM-ми.

 

Passive/Logarithmic Buttons: При промяна на децибелите на звуковия файл изберете Logarithmic. В противен случай Passive режим.

Log Scale: Преминава към ниски честоти.

*Ако работите ще работите с ниски честоти оставете отметката в противен случай я премахнете.

 

Max/Min: Променят максималната и минималната стойност на графата.

FFT Size: Тази стойност повлиява върху скоростта на обработката и качеството на звуковия файл. Препоръчително е да се използват стойности между 1024 и 8192.

*Използвайте високи стойности за по-добро качество.

 

Windowing Function: Функцията определя широчината на пулсациите. Те се филтрират по време на обработката на ефекта. Всяка една опция от падащото меню има различна ширина и големина на вълните. Това няма да го пипаме ще го оставим по подразбиране на Blackman. Доказано е, че той дава най-добри резултати.

 

Филтър Graphic Equalizer:

http://prikachi.com/images/670/7588670h.png

 

С този еквалайзер можете да увеличите или намалявате сигнала в определени честотни ленти. Този филтър ви дава визуално представяне на цялостната кривата и 30 банд-а за различните честоти.

 

Reset All to Zero: Нулира всички плъзгачи на 0dB.

Band: Подсилва определена честота.

Gain: Тук се въвежда стойност в dB за подсилване на честотата.

Master Gain:  След като сте настроили някакъв еквалайзер нивото на звука може да е твърде високо или ниско. Можете да регулирате звука от тук като въведете стойност.

Range: Определя обхвата на контролите на плъзгача. Стойностите варират между 4 и 180 децибела. Като сравнение ще спомена, че хардуерните еквалайзери имат диапазон от 30 до 48 децибела.

Accuracy: Тази опция не съм много сигурен какво точно прави затова ще я пропусна.

 

Филтър Notch Filter:

http://prikachi.com/images/731/7588731E.png

 

Този филтър премахва до 6 дефинирани от потребителя честоти. Например: може да премахне 60Hz бучене като оставя всички 59Hz и 61Hz незасегнати.

 

Tones to Notch: Тук въведете 6 честоти, които искате да премахнете. Не е задължително да са 6. Отстрани има отметки, които изключват полето.

Fix Attenuations to: Когато е включена тази опция всички нива на затихване са еднакиви. В противен случай на всяка честота ще има индивидуално ниво на затихване.

Notch Width: Когато използвате 30dB затихване използвайте Narrow. За над 60dB затихване използвайте Very Narrow и над 90dB използвайте Super Narrow.

 

Филтър Quick Filter:

http://prikachi.com/images/741/7588741v.png

 

Initial Settings: Избирате първоначални настройки на еквалайзера.

Final Settings: Тук променяте финалните настройки на еквалайзера.

Lock to these settings only: Заключва първоначалните и финалните настройки на еквалайзера. За да полючите по-добри ефекти не трябва да поставяте тази отметка.

Lock L/R: Заключва левия и десния плъзгач.

 

Подменю: Noise Reduction

 

Ефектите в менюто се използват за намаляване на фоновия шум в даден звуков файл. Тези ефекти ще са ви от голяма ползва ако се опитвате да направите от песен инструментал или при звукозаписи. Не мисля да се спираме на тях тъй като изключително рядко се използват.

 

Подменю: Time/Pitch

 

Ефектите, които съдържа това меню се използват за промяна на времето и тоналността на аудио файл или избрана област.

 

Ефект Doppler Shifter:

http://prikachi.com/images/229/7589229B.png

 

Този ефект симулира летене. Коли, самолети и други.

Path Type:

 1. Straight Line – Ако изберете тази опция „ефека“ ще се визуализира като права линия на графиката в дясно.
 2. Circular – Ако изберете тази опция „ефекта“ ще се визуализира като кръг на графиката в дясно.

Всеки тип има различни настройки. Тъй като някои опции се повтарят в двата типа ще ги пропусна.

 

Straight Line Options:

 1. Starting Distance Away- Тази стойност е от жизнено важно значение за ефекта. Въведете колко дълга да бъде линията. Ако въведете по-голяма стойност ще получите по-продължителен ефект.
 2. Velocity- Въведената стойност тук е скоростта, с която се движи ефекта.
 3. Coming From- Въведете виртуална посока, от която ще идва ефекта.
 4. Passes in front by- Определен брой метри, през които ефекта да мине покрай слушателя.
 5. Passes on right by- Определен брой метри, през които ефекта да мине от гледната точка на слушателя.

 

Circular Options:

 1. Radius- Определя кръглия ефект.
 2. Starting Angle- Стойността посочва началото на ъгъла на ефекта.
 3. Center in front by- Определен брой метри, през които ефекта да мине в предната част на слушателя.
 4. Center on right by- Определен брой метри, където ефектът да се съсредоточи от гледната точка на слушателя.

Adjust Volume based on Distance: Автоматично задава сила на звука на ефекта според стойноситите зададени по-горе.

Quality Level: 6 различни нива на качество на обработка. По-ниските нива на качество ще отнемат по-малко време за обработка. Винаги избирайте най-високото ниво на качество.

 

Ефект Pitch Bender:

http://prikachi.com/images/906/7588906v.png

 

Променя тоналноста и бързината чрез графика на даден звуков файл.

 

Quality Level: Винаги използвайте най-високото ниво на качество.

 

Меню Favourites:

По подразбиране тук се съхраняват 4 от най-използваните ефекти. Разбира се вие можете да редактирате това меню и да добавите ваши.

 

Меню Options:

Подменю: Settings

http://prikachi.com/images/928/7588928w.png

 

Temporary Folders: Жизнено важни папки за коректната работа на програмата. В тях се съхраняват всички приложени ефекти и изрязвания така, че ако сбъркате програмата да може да върне назад към оригиналния вид на файла. Трябва да имате поне една такава папка. Моята е в C:\ и като размер съм задал 100 мегабайта. Ако използвате големи по продължителност звукови файлове задължително трябва да създадете две временни папки и да им зададете поне 200 мегабайта.

 

Описание на Multi-Track режим.

 

 

Hidden Content

 • Give reaction to this post to see the hidden content.

 

 1. Писта с поставен звук в нея. Както вече споменах може да поставите до 128 звукови файла.
 2. Лист със звукови файлове. За да поставите звуковия файл към пистата трябва да маркирате файла и да го провлачите до пистата която искате.
 3. Показва текущото време на пистите.
 4. VU Meter (volume unit meter). Ще се опитам да го обясня максимално лесно и разбираемо. Това отчита нивото на сигнала в левия и десния канал. Горния „бар“ е за левия канал и съответно долния е за десния канал. Този показател ще ни е от голяма полза, когато правим звуци тип multi-channel.

Със жълтата стрелка съм отбелязал трите малки бутони R, S и M.

 

R – Record. Мисля, че няма нужда от обяснение. Същото важи и за Mute.

S – Solo. Заглушава всички останали звукови файлове в миксера.

– Mute.

 

 

Този режим ви позволява да отворите следните формати:

 

Session(.ses)

 

Hidden Content

 • Give reaction to this post to see the hidden content.

 

http://prikachi.com/images/83/7589083N.png

 

 

Ръководството не е в пълния си вид. Ще добавям/премахвам нови неща с течение на времето.

Всички права върху текущата статия и картинките към нея са собственост на автора им.

 

Копирането на цялата статия е забранено без изричното разрешение на автора.
Копирането на части/пасажи от нея е 
разрешено и без допитване, НО при условие, че се спомене източникът.
 

Благодаря.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...