ИНСТАЛАЦИЯ НА СТАЛКЕР ПОРТАЛ

xolidoli

xolidoli

Super User
Super User
Joined
Jun 2, 2019
Messages
134
Reaction score
516
Points
93
Age
34
здравейте интерсувам се как се инсталира сталкер порталите търсих в интернет но никъде не намерих по подробно инсталиране ако някой знае нека помогне ще съм благодарен за помоща! 

 
  • Like
Reactions: venik
Привет,
 Скоро ще направя една тема как се инсталира.. ;)  същевременно някой ако-е наясно да пише. ;)

 
В този урок ще се опитам да обясня как се инсталирам платформата Ministra TV (някога наречена Stalker Middleware) под  OS Ubuntu Server 14.04 LTS. 

Aко някой забележи несъответствие или има забележки ще го помоля да коментира и да корегираме нещата.  ;)  

Та нека да започваме с инталацията. Първо ще направим заявка за изтегляне, като посетите официалния сайт www.infomir.eu.
 изтегления архив

1. root@softi:~# sudo apt-get install unzip
2. root@softi:~# unzip stalker_portal-5.3.0.zip
Копирайте файловете в директорията на уеб сървъра: това става със следната команда.

1. root@softi:~# cp -a infomirgroup-stalker_portal* /var/www/stalker_portal
След това ще трябва да инсталираме необходимите компуненти 

1. root@softi:~# sudo apt-get update
2. root@softi:~# sudo apt-get -y upgrade
3. root@softi:~# sudo apt-get install -y -u apache2 nginx memcached mysql-server php5 php5-mysql php-pear nodejs upstart
4. root@softi:~# sudo pear channel-discover pear.phing.info
5. root@softi:~# sudo pear install phing/phing
Създайте MySQL база данни и потребител:

mysql -u root -p
CREATE DATABASE stalker_db;
CREATE USER 'stalker'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
GRANT ALL PRIVILEGES ON stalker_db.* TO stalker@localhost IDENTIFIED BY '1' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
exit
Ако желаете да промените настройките в конфигурационния файл  /var/www/stalker_portal/server/config.ini, създайте файл custom.ini и добавете параметрите, които желаете да бъдат променени.

1. sudo nano /var/www/stalker_portal/server/custom.ini
Например паролата за базата данни

[database]
mysql_pass = PASSWORD


Извършване на phing (този процес може да отнеме много време,  моя случай системата поиска потребителска парола за MySQL потребител):

cd /var/www/stalker_portal/deploy/
sudo phing
В директорията:  /etc/mysql/my.cnf  трябва да променим max_allowed_packet (ест. в някои ситуаци може да е променено, но все пак е желателно да го погледнем)

max_allowed_packet = 32M
Трябва да активираме PHP тагове в  /etc/php5/apache2/php.ini  и тага short_open_tag = Off  ще трябва да го променим на On

short_open_tag = On
Пакетът libapache2-mod-php5filter не трябва да се инсталира в системата
 

sudo apt-get purge libapache2-mod-php5filter
Нека направим резервно копие на стандартната конфигурация на уеб сървъра Apache2 и изчистим файла:

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/000-default_backup.conf
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf


Добавяме следните редове в  000-default.conf

<VirtualHost *:88>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www
<Directory /var/www/stalker_portal/>
Options -Indexes -MultiViews
AllowOverride ALL
Require all granted
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
След това нека да променим порта да 88  

sudo nano /etc/apache2/ports.conf


Рестартирайте apache2, за да приложите промените със следната команда 

sudo service apache2 restart
След това ще трябва да направим резервно копие на стандартната конфигурация на уеб сървъра nginx и да изчистим файла:

sudo mv /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/default_backup
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
Добавяме следните редове в default

server {
listen 80;
server_name localhost;

location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:88/;
proxy_set_header Host $host:$server_port;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
}

location ~* \.(htm|html|jpeg|jpg|gif|png|css|js)$ {
root /var/www;
expires 30d;
}
}
Рестартирайте nginx, за да приложите промените

sudo service nginx restart
Сега можете да отворите интерфейса на администратора на интерфейса на браузъра  http://SERVER IP Domein/ stalker_portal  , login - admin, password - 1.
А клиентът - http: // SERVER / stalker_portal / c /

Надявам се обяснението за инсталация да е разбираемо за всеки ;)  както казах ако има нещо пишете. 

 
безопасно ли е да използвате stalker portal player 3?
Видях много антивирус го откриват

 
Някой знае ли името на променливата, която BOX-а изпраща мак адреса си към портала

 
 

Здравейте, имам тв бокс BB2 Pro на него инсталирах StbEmu Pro (изтеглих го от интернет) и StbEmu (изтеглен от Гугъл Плей), и двете с различни портали и ip адреси .След седмица работа една сутрин включвам тв бокса и в момента , в  който се свърже с WIFI мрежата  забива. Като се изключи  интернета всички приложения работят (които не изискват интернет достъп).Върнах заводските настройки и преинсталирах приложенията , обаче ефекта беше същият свърже ли се с интернет блокира. Отново върнах заводски настройки и влязох с друг g-mail акаунт  инсталирах само StbEmu и с него работи без проблем.Възможно ли е приложението изтеглено от Гугъл Плей да блокира тв бокса или пък блокажа да е от g-mail акаунта?

 
 

Здравейте, имам тв бокс BB2 Pro на него инсталирах StbEmu Pro (изтеглих го от интернет) и StbEmu (изтеглен от Гугъл Плей), и двете с различни портали и ip адреси .След седмица работа една сутрин включвам тв бокса и в момента , в  който се свърже с WIFI мрежата  забива. Като се изключи  интернета всички приложения работят (които не изискват интернет достъп).Върнах заводските настройки и преинсталирах приложенията , обаче ефекта беше същият свърже ли се с интернет блокира. Отново върнах заводски настройки и влязох с друг g-mail акаунт  инсталирах само StbEmu и с него работи без проблем.Възможно ли е приложението изтеглено от Гугъл Плей да блокира тв бокса или пък блокажа да е от g-mail акаунта?
Не. Гугъл няма никога да блокират устройство, през апликация, която лично са одобрили да е в списъците им. 

По-скоро зависи от оператора. Той може да манипулира устройството, когато си свързал към него.

 
 

Здравейте, имам тв бокс BB2 Pro на него инсталирах StbEmu Pro (изтеглих го от интернет) и StbEmu (изтеглен от Гугъл Плей), и двете с различни портали и ip адреси .След седмица работа една сутрин включвам тв бокса и в момента , в  който се свърже с WIFI мрежата  забива. Като се изключи  интернета всички приложения работят (които не изискват интернет достъп).Върнах заводските настройки и преинсталирах приложенията , обаче ефекта беше същият свърже ли се с интернет блокира. Отново върнах заводски настройки и влязох с друг g-mail акаунт  инсталирах само StbEmu и с него работи без проблем.Възможно ли е приложението изтеглено от Гугъл Плей да блокира тв бокса или пък блокажа да е от g-mail акаунта?
?

 
В този урок ще се опитам да обясня как се инсталирам платформата Ministra TV (някога наречена Stalker Middleware) под  OS Ubuntu Server 14.04 LTS. 

Aко някой забележи несъответствие или има забележки ще го помоля да коментира и да корегираме нещата.  ;)  

Та нека да започваме с инталацията. Първо ще направим заявка за изтегляне, като посетите официалния сайт www.infomir.eu.
 изтегления архив

1. root@softi:~# sudo apt-get install unzip
2. root@softi:~# unzip stalker_portal-5.3.0.zip
Копирайте файловете в директорията на уеб сървъра: това става със следната команда.

1. root@softi:~# cp -a infomirgroup-stalker_portal* /var/www/stalker_portal
След това ще трябва да инсталираме необходимите компуненти 

1. root@softi:~# sudo apt-get update
2. root@softi:~# sudo apt-get -y upgrade
3. root@softi:~# sudo apt-get install -y -u apache2 nginx memcached mysql-server php5 php5-mysql php-pear nodejs upstart
4. root@softi:~# sudo pear channel-discover pear.phing.info
5. root@softi:~# sudo pear install phing/phing
Създайте MySQL база данни и потребител:

mysql -u root -p
CREATE DATABASE stalker_db;
CREATE USER 'stalker'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
GRANT ALL PRIVILEGES ON stalker_db.* TO stalker@localhost IDENTIFIED BY '1' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
exit
Ако желаете да промените настройките в конфигурационния файл  /var/www/stalker_portal/server/config.ini, създайте файл custom.ini и добавете параметрите, които желаете да бъдат променени.

1. sudo nano /var/www/stalker_portal/server/custom.ini
Например паролата за базата данни

[database]
mysql_pass = PASSWORD


Извършване на phing (този процес може да отнеме много време,  моя случай системата поиска потребителска парола за MySQL потребител):

cd /var/www/stalker_portal/deploy/
sudo phing
В директорията:  /etc/mysql/my.cnf  трябва да променим max_allowed_packet (ест. в някои ситуаци може да е променено, но все пак е желателно да го погледнем)

max_allowed_packet = 32M
Трябва да активираме PHP тагове в  /etc/php5/apache2/php.ini  и тага short_open_tag = Off  ще трябва да го променим на On

short_open_tag = On
Пакетът libapache2-mod-php5filter не трябва да се инсталира в системата
 

sudo apt-get purge libapache2-mod-php5filter
Нека направим резервно копие на стандартната конфигурация на уеб сървъра Apache2 и изчистим файла:

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/000-default_backup.conf
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf


Добавяме следните редове в  000-default.conf

<VirtualHost *:88>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www
<Directory /var/www/stalker_portal/>
Options -Indexes -MultiViews
AllowOverride ALL
Require all granted
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
След това нека да променим порта да 88  

sudo nano /etc/apache2/ports.conf


Рестартирайте apache2, за да приложите промените със следната команда 

sudo service apache2 restart
След това ще трябва да направим резервно копие на стандартната конфигурация на уеб сървъра nginx и да изчистим файла:

sudo mv /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/default_backup
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
Добавяме следните редове в default

server {
listen 80;
server_name localhost;

location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:88/;
proxy_set_header Host $host:$server_port;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
}

location ~* \.(htm|html|jpeg|jpg|gif|png|css|js)$ {
root /var/www;
expires 30d;
}
}
Рестартирайте nginx, за да приложите промените

sudo service nginx restart
Сега можете да отворите интерфейса на администратора на интерфейса на браузъра  http://SERVER IP Domein/ stalker_portal  , login - admin, password - 1.
А клиентът - http: // SERVER / stalker_portal / c /

Надявам се обяснението за инсталация да е разбираемо за всеки ;)  както казах ако има нещо пишете. 
Благодаря.

 
  • Like
Reactions: venik
? Мерси

 
Благодаря! 

 
Направих Скрипт за инсталация на Ministra on Ubuntu 20.04 LTS  всеки който желае може да го изтегли от тук: 
To open this link, you need to Register on the forum or have 50+ comments or topics. If you do not wish to wait, you can Upgrade your profile.


 
Скрипт за инсталация на Stalker Portal 4.9.3x on Ubuntu 20.04 LTS / 18.04 LTS  всеки който желае може да го изтегли от тук: 
To open this link, you need to Register on the forum or have 50+ comments or topics. If you do not wish to wait, you can Upgrade your profile.


 
  • Like
Reactions: vlado05 and IBO9
Скрипт за инсталация на Stalker Portal 5.0.3 on Ubuntu 20.04 LTS / 18.04 LTS  всеки който желае може да го изтегли от тук: 
To open this link, you need to Register on the forum or have 50+ comments or topics. If you do not wish to wait, you can Upgrade your profile.


 
  • Like
Reactions: vlado05 and IBO9
Благодаря!