Jump to content

IPTV ZAMAN NOW 1.8.0

   (17 reviews)

1 Screenshot

About This File

IPTV-ZAMAN-NOW.jpg

IPTV Tools - Zaman Now е приложение за стрийминг за гледане на iptv,

Това приложение може да проверява каналите дали определен канал е онлайн или офлайн, плейлисти и канали за изтегляне, във формат, m3u .

IPTV- Zaman. Ver.1.8.0
Има вграден видео плейър
Видео плейър, използващ dll от vlc, уверете се, че vlc е инсталиран на вашия компютър.

Също така използва MAC Grabber, който вземa плейлист и канал от iptv stalker.


 какво може да направи този инструмент?

 1. Всеки ден нови плейлисти.
 2. Личен leecher  (може да измъкне доста .m3u от някои уеб страници, блогове, форум..  само с едно щракване)
 3. Има своя видео плейър.
 4. Има и ликер за проверка дали дадена плейлиста работи или не.
 5. може да зареди файлове с плейлисти.
 6. Може да зарежда списък директно от iptv сървър (m3u url), така че не е необходимо да изтегляте.
 7. Има  функция любимо където можете да запазите любим канал. 
 8. има URL адрес на последователност, тази функция, може да се използва за да подредите каналите по последователност. 
 9. Може да приема всички канали от iptv сървър, базирани само от една канална връзка.
 10. Има информация за m3u, което помагам да проверите колко хора са свързани и колкоMAC адреса.
 11. Има търсачка за канали.. което е хубаво и много полезно за бързото търсене на канали.
 12. Можете да качите плейлисти в  pastebin и след това директно да гледате от  приложение, можете дадената плейлиста да е  направите онлайн и да е споделя с  приятели или да гледате на смартфона
 13. m3u конвертор, той може да конвертира m3u плейлист в друг плейлист на tvbox (enigma, octagon, dreambox, starlive, azbox, revolution, visionnet и т.н.)
 14.  Можете да тествам канали зад m3u url, без да го отваряте, в резултат на това знам кой m3u url е работещ.
 15.  Може да се излъчва канал на живо в социална медия (facebook / youtube...)
 16.  Autobot, е функция която може  да се стартира автоматично в определено време, проверявайки m3u url  един по един, в резултат получавате само добри m3u URL адреси
  които съдържат работещи канали (плейлисти),  може да запишете резултата автоматично на дисково устройство или на ftp сървър.
 17. MAC Grabber, можете да вземете работещ канал или  iptv от доставчик. можете да използвате  url портал и MAC адрес за достъп до него "плейлист,"  повечето потребители го наричат iptv stalker. (обикновено. този вид iptv,  се прилаган в STB MAG, и android iptv BOX )

Това е от мен дано да съм бил полезен!!!

English:

 

IPTV Tools – Zaman Now is a streaming application for watching iptv,

Tthis application can checks channels whether the channels online or offline, leech playlists, download channels, guess channels, m3u converter and much more..

IPTV Tools – Zaman NOW. Ver.1.8.0

built-in video player
built-in its own video player, the player very simple, can be resized, can ontop.
because video player using dll from vlc , make sure vlc (32 bit) is installed on your computer, (you can download VLC 32bit at: https://www.videolan.org/vlc/download-windows.html)
install only 32 bit VLC, even though your Operating System is Windows 64 bit. (This will fix player does not appear)

grab other channels
m3u (playlist) leecher
open m3u8, save
add from url
sequence url
m3u information
private leecher ( updated on v.1.1)
channel search engine ( updated on v.1.3)
up2 pastebin ( updated on v.1.4)
m3u converter ( updated on v.1.5)
live streaming a channel to media social (fb/youtube) (updated on v.1.7)
autobot (updated on v.1.7)
small update, fix to checker (updated on v.1.7.1)
MAC Grabber, grab playlist and channel from iptv stalker (updated on v.1.8.0)

** Note: this tool not only checker, what this tool can do?
this program features:

1. leecher, fresh playlist every day, i love this features (never worried about channels and playlists anymore)

2. personal leecher ( i can leech all m3u links from some webpages, blogs, forum, board just in one click)

3. it have its video player (nice)

4. of course it have link checker to check the links alive or dead

5. can load list from text

6. can load list from file (just drag and drop)

7. can load list directly from iptv server (m3u url), so don't need to download, open blablabla

8. it have favorite to save my channels

9. it have sequence url, i used this function to guess sequential channels

10. it can take all channels from iptv server based only from one channel link (wow :shocking:)

11. it have m3u information, nice to check how many people connected and how many max connection allowed

12. it have channel search engine, :cool1:, nice.. very helpful to quick search a channel

13. can upload playlist to pastebin, directly from this app, nice to make playlist online and share it to my friends or play it on my smartphone

14. m3u converter, it can convert m3u playlist to other tvbox playlist (enigma, octagon, dreambox, starlive, azbox, revolution, visionnet, etc )

15. can test channels behind m3u url without open it, i let the program to test it (m3u to channels contained), as result i know which m3u url has alive channels,

and which m3u url has dead channels, without open it (it save my time)
16. can live streaming a channel to media social (facebook / youtube)
17. Autobot, make private leecher run automatically at scheduled time, check m3u urls and it channels contained one by one, as result only get good m3u urls
that containing live channels, save the result automatically on disk drive and/or upload the result to ftp server.

18. MAC Grabber, grab playlist and it channels from iptv provider that used url portal and MAC address to access it playlist, most user named it iptv stalker
usually. this kind iptv applied in STB MAG, and android iptv BOX.

 

*very small, portable, clean, and rich functions.
*before using this application it’s better to watch its video demo ( how to use this tool )
https://youtu.be/pOFw1-zXeUo

website / download: https://iptv-zaman-now.blogspot.com/
*if you confused to use some features, go to its website, and watch some videos tutorial related to the feature.
*added attachment, November 22, 2019 (new version, v.1.8.0)

 • Like 9
 • Thanks 2
 Share


User Feedback

Create an account or sign in to leave a review

You need to be a member in order to leave a review

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Dominator

   1 of 1 member found this review helpful 1 / 1 member

пользуюсь этой программой с момента ее выхода, лучшая программа в своем классе

Link to review
petela

   1 of 1 member found this review helpful 1 / 1 member

хубава, но иска еднократно плащане

Link to review
vaha69

  

Хорошая программа.Иногда пользуюсь.

Link to review
mamaliga

· Edited by mamaliga

  

Много добра. Но не ми се теглят плейлистите и не разбирам защо. 

Link to review
×
×
 • Create New...