Jump to content

IP-Tv-tools

18 files

 1. Free

  Search IPTV servers

  SEARCH IPTV SERVERS V.1.5
   
  English: 
  What is this program for?
  This program is a scanner. Allows you to scan IP on IPTV servers.
  This program is very simple, uses ip lists with different ports and tries to connect to them. False results are possible!
  ** Functional **
  * This program will allow you to find iptv servers in your country.
  * This program will allow you to find hidden iptv servers.
  * This program will allow you to find other ports on which the iptv server transmits.

  The program is easy to use.
  The product is absolutely free, if you like it you can distribute it for free!
  Added a new key!
  ** Update 1.5 (11/2019) **
  Errors cleared
  * Now the program generates faster than the older version.
  * Added buttons for easy use
  * Counter added
  * Errors discovered were fixed


  Bulgarina
  За какво е тази програма?
  Тази програма е скенер. Позволява ви да сканирате IP на IPTV сървъри.
  Тази програма е много проста, използват се ip списъци с различни портове и се опитва да се свърже с тях. Възможни са фалшиви резултати!
  ** Функционално **
  * Тази програма ще ви позволи да намерите iptv сървъри във вашата страна.
  * Тази програма ще ви позволи да намерите скрити iptv сървъри.
  * Тази програма ще ви позволи да намерите други портове, по които iptv сървърът предава.

  Програмата е лесна за използване.

  Продуктът е абсолютно безплатен, ако ви харесва, можете да го разпространявате напълно безплатно!
  Добавен нов ключ!
  ** Актуализация 1.5 (11/2019) **

  Изчистени грешки
  * Сега програмата генерира по бързо от по старата версия.
  * Добавени бутони за лесна употреба
  * Добавен брояч
  * Откритите грешки бяха отстранени 

   

  250 downloads

     (34 reviews)

  23 comments

  Updated

 2. Free

  IPTV ZAMAN NOW

  IPTV Tools - Zaman Now е приложение за стрийминг за гледане на iptv,
  Това приложение може да проверява каналите дали определен канал е онлайн или офлайн, плейлисти и канали за изтегляне, във формат, m3u .
  IPTV- Zaman. Ver.1.8.0
  Има вграден видео плейър
  Видео плейър, използващ dll от vlc, уверете се, че vlc е инсталиран на вашия компютър.

  Също така използва MAC Grabber, който вземa плейлист и канал от iptv stalker.


   какво може да направи този инструмент?
  Всеки ден нови плейлисти. Личен leecher  (може да измъкне доста .m3u от някои уеб страници, блогове, форум..  само с едно щракване) Има своя видео плейър. Има и ликер за проверка дали дадена плейлиста работи или не. може да зареди файлове с плейлисти. Може да зарежда списък директно от iptv сървър (m3u url), така че не е необходимо да изтегляте. Има  функция любимо където можете да запазите любим канал.  има URL адрес на последователност, тази функция, може да се използва за да подредите каналите по последователност.  Може да приема всички канали от iptv сървър, базирани само от една канална връзка. Има информация за m3u, което помагам да проверите колко хора са свързани и колкоMAC адреса. Има търсачка за канали.. което е хубаво и много полезно за бързото търсене на канали. Можете да качите плейлисти в  pastebin и след това директно да гледате от  приложение, можете дадената плейлиста да е  направите онлайн и да е споделя с  приятели или да гледате на смартфона m3u конвертор, той може да конвертира m3u плейлист в друг плейлист на tvbox (enigma, octagon, dreambox, starlive, azbox, revolution, visionnet и т.н.)  Можете да тествам канали зад m3u url, без да го отваряте, в резултат на това знам кой m3u url е работещ.  Може да се излъчва канал на живо в социална медия (facebook / youtube...)  Autobot, е функция която може  да се стартира автоматично в определено време, проверявайки m3u url  един по един, в резултат получавате само добри m3u URL адреси
  които съдържат работещи канали (плейлисти),  може да запишете резултата автоматично на дисково устройство или на ftp сървър. MAC Grabber, можете да вземете работещ канал или  iptv от доставчик. можете да използвате  url портал и MAC адрес за достъп до него "плейлист,"  повечето потребители го наричат iptv stalker. (обикновено. този вид iptv,  се прилаган в STB MAG, и android iptv BOX ) Това е от мен дано да съм бил полезен!!!

  English:

   
  IPTV Tools – Zaman Now is a streaming application for watching iptv,
  Tthis application can checks channels whether the channels online or offline, leech playlists, download channels, guess channels, m3u converter and much more..
  IPTV Tools – Zaman NOW. Ver.1.8.0
  built-in video player
  built-in its own video player, the player very simple, can be resized, can ontop.
  because video player using dll from vlc , make sure vlc (32 bit) is installed on your computer, (you can download VLC 32bit at: https://www.videolan.org/vlc/download-windows.html)
  install only 32 bit VLC, even though your Operating System is Windows 64 bit. (This will fix player does not appear)

  grab other channels
  m3u (playlist) leecher
  open m3u8, save
  add from url
  sequence url
  m3u information
  private leecher ( updated on v.1.1)
  channel search engine ( updated on v.1.3)
  up2 pastebin ( updated on v.1.4)
  m3u converter ( updated on v.1.5)
  live streaming a channel to media social (fb/youtube) (updated on v.1.7)
  autobot (updated on v.1.7)
  small update, fix to checker (updated on v.1.7.1)
  MAC Grabber, grab playlist and channel from iptv stalker (updated on v.1.8.0)
  ** Note: this tool not only checker, what this tool can do?
  this program features:
  1. leecher, fresh playlist every day, i love this features (never worried about channels and playlists anymore)
  2. personal leecher ( i can leech all m3u links from some webpages, blogs, forum, board just in one click)
  3. it have its video player (nice)
  4. of course it have link checker to check the links alive or dead
  5. can load list from text
  6. can load list from file (just drag and drop)
  7. can load list directly from iptv server (m3u url), so don't need to download, open blablabla
  8. it have favorite to save my channels
  9. it have sequence url, i used this function to guess sequential channels
  10. it can take all channels from iptv server based only from one channel link (wow :shocking:)
  11. it have m3u information, nice to check how many people connected and how many max connection allowed
  12. it have channel search engine, :cool1:, nice.. very helpful to quick search a channel
  13. can upload playlist to pastebin, directly from this app, nice to make playlist online and share it to my friends or play it on my smartphone
  14. m3u converter, it can convert m3u playlist to other tvbox playlist (enigma, octagon, dreambox, starlive, azbox, revolution, visionnet, etc )
  15. can test channels behind m3u url without open it, i let the program to test it (m3u to channels contained), as result i know which m3u url has alive channels,
  and which m3u url has dead channels, without open it (it save my time)
  16. can live streaming a channel to media social (facebook / youtube)
  17. Autobot, make private leecher run automatically at scheduled time, check m3u urls and it channels contained one by one, as result only get good m3u urls
  that containing live channels, save the result automatically on disk drive and/or upload the result to ftp server.
  18. MAC Grabber, grab playlist and it channels from iptv provider that used url portal and MAC address to access it playlist, most user named it iptv stalker
  usually. this kind iptv applied in STB MAG, and android iptv BOX.
   
  *very small, portable, clean, and rich functions.
  *before using this application it’s better to watch its video demo ( how to use this tool )
  https://youtu.be/pOFw1-zXeUo
  website / download: https://iptv-zaman-now.blogspot.com/
  *if you confused to use some features, go to its website, and watch some videos tutorial related to the feature.
  *added attachment, November 22, 2019 (new version, v.1.8.0)

  245 downloads

     (17 reviews)

  11 comments

  Updated

 3. Free

  Simple TV Player

  SimpleTV 64 bit is a streamlined Internet TV player app that can help you to better organize your playlists, record streams and play multimedia files all from inside one intuitive interface. While many users seek to find worldwide free TV streams on various websites, having access to such streams from inside a single app can help you to completely organize your playlist and browse the streams at your own pace.
  After several years on the market, free SimpleTV app has proven itself as one of the best ways of keeping track of best TV content from all around the world. The entire app was made by one developer, who has implemented many suggestions from the worldwide community and enhanced many elements of the user experience, underlying services and multimedia capabilities of the app.
  Installation and Use
  Simple TV is distributed online as a portable app, meaning that it does not feature an automatic installer and uninstaller, it does not integrate into the Windows Start menu/screen, and it leaves no trace in the Windows registry. This approach enables you to unpack this app anywhere on your local storage, including portable USB thumb drives, making this app available on the go.
  Upon firing up the app for the first time you will be welcome with a intuitive interface that leaves central area of the screen to the multimedia playback, bottom is reserved for controlling multimedia playback, while on the top there is a row of dropdown menus (File, Control, Playlist, Record, Options, View, EPG, Power, Subtitle, Video, Audio, Tools, Help and Additional) that can help you reach all the available customization options of the app.
  One of the most praised parts of the app is its Playlist manager, where you can not only create and modify playlists but also edit and customize each of the included stream entries. This enables you to create truly customized playlists, and even include custom streaming sources. SimpleTV 64 bit also has full support for many other features, such as the playback of local files, bookmarks, support for local recording of streaming video, ability to control your PCs power option (initiating Sleep or Shutdown), subtitle support, keyboard shortcuts, parental control settings, and more.
  Features and Highlights
  All-in-one application for viewing free online TV streams.
  Enjoy the best TV content from all around the world on your PC.
  Full playlist manager, with support for editing data on individual streams.
  Fully-portable, compatible with use on USB thumbsticks.
  Support for playing local video media.
  Integrated supports for recording streams on local storage.
  Full support for subtitles, keyboard shortcuts, PC power options, parental controls and more.
  Lightweight and easy to use.
  Optimized for use on all modern versions of Windows OS (7, 8, Vista and 10).
  100% FREE!

  7 downloads

     (2 reviews)

  1 comment

  Updated

 4. Free

  SFVIP-Player

  ето го плейара за който питахте

  40 downloads

     (1 review)

  1 comment

  Submitted

 5. Free

  TextMaster

  TextMaster is an extremely powerful and unique flat file editor. It allows you to very quickly and easily query your fixed/delimited files, as if they were an SQL database. This means that you can SELECT, UPDATE, INSERT, and DELETE, records from your data file without having to import it into a relational database.
  If you're not an SQL master, don't worry, we have many easy examples, and a wizard, to walk you through the query building process.

  3 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Submitted

 6. Free

  SilverBullet

  Supported drag drop wordlist,proxy,config
  Fixed maximum mainwindow
  Added input box for bots
  Added Analyze login page (block request)
  Added edit wordlist
  Updated wordlist tools
  Fixed Reported bugs
  +cofing

  13 downloads

     (3 reviews)

  0 comments

  Submitted

 7. Free

  IPTV Tools 1.1.8 Premium

  iptv config meker
  Brut-force
  Checker M3u
  checker M3u_plus
  ALL In ONE
  Creator Mac (generator)
   
  Installation 
  Run Setup.exe
  Pop up  IPTV Tools 1.1.8 Premium_Cracked v3 RUn
  You will need to install: Net Framework version 3.5


  zip pass: @hacklabb
   
  you can get the program if you have a subscription for +client or larger ,  you can view our subscriptions here 

  Take a look -> Subscriptions <-
  Enjoy 
  IPTV-Tools-video1-1-8.mp4

  550 downloads

     (24 reviews)

  32 comments

  Updated

 8. Free

  SFVIP Player

  SFVIP Player2021: the best player of IPTV
  SFVIP Player is one of the best IPTV Player, that allow you to watch the best channels around the world , this player is developed from Serbian team and it's supported 100% from them because the update it every time, it's based on using url and mac adress to make it work.
  What is good SFVIP Player:
  SFVIP Player is totally free you don't need to pay anything  it's very fast and smooth, will word with  you very well even if you have old computer  it use new portal technology with high speed browser  You can choose from the themes that is provided from the team (black and white) Choose the the quality of the stream  How You can use SFVIP Player:
  Download Portal codes from Here Copy one of them and go to open new use  Past Mac Address / past URL  Now when you past everything in the right place  Click Yes and add the new use 

  8 downloads

     (4 reviews)

  0 comments

  Submitted

 9. Free

  m3u editor

  M3U file editing, reinvented
  Are you an IPTV enthusiast, or simply a user who is not fully happy with the playlist given to you by your provider? Editing your M3U playlist has never been easier. Try it for free and start creating the playlist you've always wanted.
  M3U EDITOR KEY:  
   

  40 downloads

     (4 reviews)

  3 comments

  Submitted

 10. Free

  IPTV Stream Checker V3.03

  So I have been a busy boy again for the last few weeks....
  Due to the success of my original IPTV Stream Checker, which was just a very simple basic program, I have been very busy upgrading it to add lots of new functionality.
  All new funky design that is fully responsive now matter what size your computer screen.
  Improved checking algorithms.
  Seperate tabs for different stream types results.
  You can now save any of your results to file that will be then loaded every time you open the app.
  You can now add additional text to your saved results like channel name.
   

  11 downloads

     (3 reviews)

  0 comments

  Updated

 11. Free

  C-M3U Editor

  A Freeware tool for editing your IPTV playlists and uploading to your Enigma2 receiver. Currently supporting *.m3u, *.tv and *.txt(siptv) file formats, which can be converted to each other.
  Why C-M3U Editor
  Portable executable, no installation needed
  without any adware, spyware, etc.
  Clean and Simple, just doing what it is intended to do, nothing more or less...
  Does it offer IPTV Lists/links?
  No, there are no lists are being offered. They will not be offered in the future.

  8 downloads

     (3 reviews)

  0 comments

  Submitted

 12. Free

  IPTV Editor 

  IPTV Editor is a program that lets you import M3U or CSV playlist files for IPTV channels. It lets you sort by channel, groups, and so on. You can manage the below information with this editor.
  Channel Name Channel Number (or leave blank) TV Guide Name (for EPG work) Group Name that the channel belongs to IP/Host URL Icon URL Aside from editing this basic information, it allows to do imports to add lists together (instead of just editing one list at a time). You can verify the links in your list to make sure they are not dead (does not test stream availability). You can then remove all the dead link channels in a single click of a button. You can also export this in two different M3U formats. Each is compatible with different players. One has just the channel number and name on one line, and the URL on the next. The other type (listed as Kodi in Export), exports all the information you can manage per channel and can be used with an EPG setup if you build an EPG and have the correct names in the M3U file. You can even do a copy all of channel names to EPG names if they were empty or listed as EPG N/A in a single click.
  If you have any questions or feedback just let us know!

  7 downloads

     (2 reviews)

  1 comment

  Submitted

 13. 2.00 EUR

  ​IPTV MAC Scanner

  English:
  What is this program for?
  This program is a scanner. Allows you to scan MACs for M3U servers.
  This program is very simple, it uses ip lists with different mac addresses and tries to connect to them. False results are possible!
  You must have a valid combo .txt file for this

  Bulgarina
  За какво е тази програма?
  Тази програма е скенер. Позволява ви да сканирате  MAC-ове на за M3U  сървъри.
  Тази програма е много проста, използват се ip списъци с различни mac-адреси и се опитва да се свърже с тях. Възможни са фалшиви резултати!
  За целта трябва да имате валиден  combo .txt  фаил  
   

  4 purchases   148 downloads

     (14 reviews)

  5 comments

  Updated

 14. 5.00 EUR

  StbEmu Pro

  English:  New version Version: StbEmu1.2.7.1 Pro
  What's new: v1.2.7.1
  * Updated Exo to v2.11.8
  * Fixed issue with Android TV notifications
  * Added a strict requirement to install Android WebView
  * Fixed some minor issues
  OTT-Navigator-1.6.2.8 -... apk
  ============================================================
  Bulgarian:  Нова версия Версия: StbEmu1.2.7.1 Pro 
  Какво ново: v1.2.7.1
  * Актуализиран Exo до v2.11.8
  * Фиксиран проблем с известията на Android TV 
  * Добавено е твърдо изискване за инсталиране на Android WebView 
  * Поправени са някои незначителни проблеми
  OTT-Navigator-1.6.2.8-...apk

  0 purchases   94 downloads

     (14 reviews)

  17 comments

  Updated

 15. Free

  IPTV Playlist Checker

  English:
  What is this program for?
  This program is a scanner. Allows you to scan MACs on IPTV servers.
  This program is very simple, use ip lists with different ports and try to connect to them. False results are possible!
  ** Functional **
  * This program will allow you to news iptv servers in your country.
  * This program will allow you to new scripts on iptv servers.
  * This program will allow you to new other ports and MAC addresses that the iptv server prescribes.
  The program is easy to use.
  The product is absolutely free, if you like it, you can distribute it completely free!
  New key added!
  ** Update 1.2.1 (04/2017)
  * * Detected errors have been fixed

  Bulgarina
  За какво е тази програма?
  Тази програма е скенер. Позволява ви да сканирате  MAC-ове на IPTV  сървъри.
  Тази програма е много проста, използват се ip списъци с различни портове и се опитва да се свърже с тях. Възможни са фалшиви резултати!
  ** Функционално **
  * Тази програма ще ви позволи да намерите iptv  сървъри във вашата страна.
  * Тази програма ще ви позволи да намерите скрити iptv сървъри.
  * Тази програма ще ви позволи да намерите други портове, и MAC адреси по които iptv сървърът предава.

  Програмата е лесна за използване.
  Продуктът е абсолютно безплатен, ако ви харесва, можете да го разпространявате напълно безплатно!
  Добавен нов ключ!
  ** Актуализация 1.2.1 (04/2017) 
  * * Откритите грешки бяха отстранени 


   
   

  98 downloads

     (9 reviews)

  6 comments

  Updated

 16. Free

  IPTV Stream Checker

  Можете да въведете плейлист, за да проверите в 3 различни формата.
  Code http://domain.com:8080/get.php?username=USERNAME&password=PASSWORD&type=m3u_plus&output=ts Single Stream Link ( който след това ще намерите целия списък за изпълнение) Code http://domain.com:8080/live/USERNAME/PASSWORD/1234.ts or JSON panel file. Code http://domain.com:800/panel_api.php?username=USERNAME&password=PASSWORD
  След това 3 формата ще бъдат преобразувани и проверени.
  В прозореца с резултати ще се показват само активни сървъри (или сървъри, от които не сте забранени).
  След това ще бъде показана пълната информация за потребителя. С връзка за кликване, която можете да отворите във VLC или друга подходяща програма.
  Надяваме се, че няма да има фалшиви позитиви като други подобни приложения, тъй като всяка активна връзка ясно показва състоянието. Независимо дали това е активно, забранено, деактивирано или с изтекъл срок на годност.
   
  Използвайте здравия разум и използвайте VPN, когато е възможно.

  134 downloads

     (12 reviews)

  10 comments

  Submitted

 17. Free

  IPTV-UrlChecker

  UrlChecker е чудесен софтуер , които ви позволяват да извличате (улавяте) IPTV сървъри и да проверявате дали ipt-плейлистите работят и също така кога ще спре определена плейлиста, колко потребители са свързани.
  Това е страхотен софтуер, от който се нуждаят всички потребители на iptv.

  247 downloads

     (11 reviews)

  1 comment

  Submitted

 18. Free

  FeedsFinder Plugin

  Описание
  този плъгин въз основа на емисии, които се отчитат в sat-Вселената. когато плъгинът е готов, той показва цялата информация за емисиите и потребителят може да се движи между емисиите и да сканира всяка емисия, като натисне бутона OK. Когато бъде натиснат бутона OK, Satfinder ще бъде готов за всички спецификации на Feed (sat pos, freq, pol. SR) и не е необходимо да се вмъква от потребителя

  31 downloads

     (1 review)

  1 comment

  Submitted

×
×
 • Create New...